Nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương và đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, Ủy viên Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương; lãnh đạo Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và các miền; lãnh đạo các bệnh viện quản lý sức khỏe cán bộ; lãnh đạo các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương, Khoa A11, Khoa Nội A các bệnh viện; cán bộ, Văn phòng Ban; lãnh đạo Vụ V, Vụ Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương…

Báo cáo đánh giá kết quả công tác bảo vệ, CSSK cán bộ 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ban, Chánh Văn phòng cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy và các cơ quan đơn vị liên quan, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương và các đơn vị trong toàn hệ thống bảo vệ, CSSK cán bộ đã nỗ lực tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Ban thường xuyên nắm tình hình sức khỏe các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Bí thư về sức khỏe cán bộ cấp cao và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về các nội dung công tác bảo vệ, CSSK cán bộ. Chỉ đạo Hội đồng chuyên môn, các đơn vị trong hệ thống thực hiện công tác quản lý chăm sóc, nâng cao sức khỏe và điều trị bệnh chu đáo, kịp thời đối với cán bộ cấp cao và nguyên cán bộ cấp cao.

Lãnh đạo Ban thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ công tác bảo vệ, CSSK cán bộ trong hệ thống, thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dự phòng, công tác điều trị, chăm sóc các trường hợp cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao bị bệnh. Các đồng chí Ủy viên Ban đã phối hợp chỉ đạo, điều hành, kết nối những công việc thuộc lĩnh vực quản lý như: công tác bảo đảm y tế an toàn tuyệt đối phục vụ Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách quốc tế và phục vụ các đoàn Lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm, làm việc tại Việt Nam, các sự kiện đối ngoại quan trọng; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; khám chữa bệnh cho cán bộ cao cấp của Bạn Lào, Căm-pu-chia, thanh toán bảo hiểm, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động bảo vệ, CSSK cán bộ... 

Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, tổ chức bảo  đảm y tế an toàn tuyệt đối phục vụ Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các kỳ họp, hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo các Bệnh viện quản lý sức khỏe cán bộ tổ chức khám chữa bệnh chất lượng cao cho nhiều lãnh đạo cấp cao của Bạn Lào, Căm-pu-chia sang khám chữa bệnh tại Việt Nam; Điều trị nội trú, ngoại trú, chăm sóc, điều trị cán bộ cấp cao; Triển khai và tổ chức chu đáo công tác khám sức khỏe định kỳ đợt I năm 2024, phát hiện các trường hợp cán bộ bị bệnh, nguy cơ bị bệnh có chỉ định kịp thời trong công tác điều trị và dự phòng bệnh tật.

Hoạt động của các Hội đồng chuyên môn nền nếp, hiệu quả, phát huy được trí tuệ của các giáo sư, chuyên gia y tế hàng đầu trong phòng bệnh, điều trị bệnh đối với cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương tăng cường công tác quản lý chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao theo quy định, theo dõi, khám, CSSK cán bộ cấp cao bị bệnh mạn tính, bệnh nền chu đáo, kịp thời.

Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hoạt động nền nếp. Hướng dẫn, triển khai công tác bảo đảm y tế, triển khai khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ cấp cao diện quản lý.

Các ban bảo vệ, CSSK cán bộ tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại địa phương; từng bước tham mưu lãnh đạo cấp ủy địa phương triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động theo Hướng dẫn 07-HD/BTCTW ngày 20-8-2021 của Ban Tổ chức Trung ương, Thông tư số 18/2023/TT-BYT ngày 25-10-2023 của Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, CSSK cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban, Hội đồng chuyên môn, các bệnh viện, các phòng CSSK cán bộ trong thời gian vừa qua, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương nhấn mạnh: Các ban, hội đồng chuyên môn, bệnh viện đã duy trì hoạt động nền nếp, chất lượng, với tinh thần trách nhiệm cao đã tổ chức các cuộc hội chẩn cho cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao rất chất lượng, kịp thời đưa ra phương án điều trị hiệu quả. Thời gian qua tuy còn nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của Ban, toàn hệ thống CSSK cán bộ đã đạt được những kết quả tích cực. Các đồng chí trong Ban đã chủ động, kịp thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong triển khai công tác; đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng cao về chất lượng; các hội đồng chuyên môn, bệnh viện, phòng CSSK cán bộ đã chủ động nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bệnh mới. Các bệnh viện đã chủ động bố trí bác sĩ, phân loại sức khỏe cho cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao, quan tâm hướng dẫn các đồng chí khám sức khỏe định kỳ. Trong quan hệ đối ngoại, các bệnh viện đã tổ chức khám, điều trị cho cán bộ cấp cao của Lào, Căm-pu-chia, tham gia các chương trình hợp tác đào tạo bồi dưỡng…

Với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương, hội đồng chuyên môn, các bệnh viện từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành liên quan để có những giải pháp phù hợp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương chủ động phối hợp, tăng cường hơn nữa trong việc nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao; triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ bảo đảm kế hoạch đề ra, phấn đấu nâng cao tỉ lệ khám sức khỏe cho cán bộ Trung ương. Bên cạnh đó, cần có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các phòng bảo vệ, CSSK cán bộ các địa phương để thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe cán bộ.

Hai là, đề nghị Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương chỉ đạo các bệnh viện, phòng bảo vệ, CSSK cán bộ các tỉnh xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho cán bộ, đặc biệt là làm tốt công tác CSSK cho nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ba là, triển khai tốt kế hoạch về việc bảo đảm y tế phục vụ các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các lớp của bạn Lào. Chỉ đạo các hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ, các đơn vị trong hệ thống bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thực hiện công tác quản lý chăm sóc, nâng cao sức khỏe và điều trị bệnh chu đáo, kịp thời đối với cán bộ cấp cao và nguyên cán bộ cấp cao.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương phối hợp với Bộ Y tế rà soát lại những vướng mắc, khó khăn của các bệnh viện, vấn đề nào xử lý được phải xử lý ngay, vấn đề chưa xử lý được gửi đề nghị lên cấp có thẩm quyền. Đồng chí lưu ý, Lãnh đạo Ban cần làm việc trực tiếp với các bệnh viện để nắm bắt tình hình, đề nghị Chính phủ chỉ đạo, xem xét về những dự án đầu tư đang còn vướng mắc, vượt quá thẩm quyền của Bộ Y tế, từ đó giải tỏa khó khăn cho các bệnh viện. Tăng cường tháo gỡ vướng mắc của ban bảo vệ, CSSK các tỉnh, thành phố, đặc biệt các nơi thực hiện sáp nhập, nắm bắt những khó khăn về chế độ, chính sách, cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy… Địa phương nào làm chưa tốt phải có văn bản nhắc nhở kịp thời. Đồng thời cần có công văn gửi ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quan tâm sâu sát hơn đến công tác bảo vệ, CSSK cán bộ.

Bốn là, phải tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các nước có nền y học tiên tiến, hiện đại để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm y học, góp phần nâng cao chất lượng y tế nói chung, chất lượng công tác CSSK cán bộ nói riêng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm tuy có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy và các cơ quan đơn vị liên quan, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương và các đơn vị trong toàn hệ thống bảo vệ, CSSK cán bộ đã nỗ lực tập trung triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ Trung ương đã nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất