Thành phố Hà Nội kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, trưởng thành từ phong trào cách mạng của quần chúng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ cơ sở, huyện, tỉnh, đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Dù ở đâu, dù bất cứ công việc nào, đồng chí luôn tận tâm, tận lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Suốt quá trình công tác trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng (từ năm 1955 đến năm 1998), trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí luôn thể hiện rõ phẩm chất cách mạng, với tư duy đổi mới, sáng tạo, khoa học, trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân…

Nhiều năm liền trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), đồng chí đã dành trọn tâm sức, trí lực của mình cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng.

Là một nhà báo lớn với ngòi bút sắc sảo, vốn tri thức uyên bác, bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí Đào Duy Tùng đã viết hàng trăm tác phẩm báo chí chính luận có giá trị lớn đối với thực tiễn. Mỗi bài viết đều có lý luận chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, trong sáng, có phong cách đặc sắc, riêng biệt; nội dung bài viết sâu sắc, có tính giáo dục, thuyết phục, đề cập đến nhiều vấn đề thiết thực, luôn tìm cái mới, phát hiện cái mới và trân trọng cái mới; được truyền bá sâu rộng, góp phần định hướng tư tưởng trong Đảng và trong xã hội...

“Đồng chí Đào Duy Tùng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu, đã dành cả cuộc đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng - là tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh thêm.

Để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cho Thủ đô, tại Lễ kỷ niệm trọng thể này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kêu gọi toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, học tập và noi theo gương sáng của các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô.

Cùng với đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.” Góp phần cùng cả nước làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại diện thế hệ trẻ, đoàn viên Trường Đại học Ngoại Thương Chu Hoa Bảo Trâm bày tỏ, học tập và noi theo những phẩm chất trong sáng, trung thực, bản lĩnh của đồng chí Đào Duy Tùng, thế hệ trẻ ngày nay nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn đức, luyện tài; luôn xung kích, dấn thân, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào, hành động cách mạng; sẵn sàng vì cộng đồng, nỗ lực phấn đấu, để trở thành những công dân “vừa hồng, vừa chuyên”; những “người cộng sản trẻ tuổi” ưu tú nhất, tiêu biểu nhất để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng."

"Thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội tạo mọi điều kiện để mỗi người trẻ có cơ hội, có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành....” đoàn viên Chu Hoa Bảo Trâm nói.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất