Tọa đàm về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp
Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu Đề án “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp”, trình Bộ Chính trị năm 2023. Đây là một Đề án khó, qua bước đầu nghiên cứu có nhiều vấn đề cần được thảo luận và làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, Ban Tổ chức Trung ương mời các đồng chí là những nhà lãnh đạo quản lý, những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu, uyên bác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú về vấn đề này tham dự Tọa đàm. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng trân trọng đề nghị các đồng chí từ các cương vị, phương diện công tác khác nhau, với trách nhiệm phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước sẽ có những tham góp quý báu tại Tọa đàm để làm rõ hơn những vấn đề như: Tên gọi Đề án, đối tượng Đề án, phạm vi Đề án, tiêu chí nhận diện cũng như các cơ chế, chính sách liên quan đến nhân tài, người trẻ tài năng

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Tọa đàm.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết, nhiều ý kiến phát biểu đã phân tích và làm rõ hơn các nội dung cụ thể của Đề án để việc nghiên cứu, xây dựng Đề án có hiệu quả. Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định: Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe trao đổi, cung cấp nhiều thông tin với tinh thần trách nhiệm, nội dung sâu sắc, toàn diện và phong phú cả lý luận và thực tiễn; đi sâu từ tên Đề án, phạm vi cho đến các nội dung cụ thể về nguyên lý, cách triển khai, nhận diện nhân tài, phân nhóm đối tượng, đề xuất phương pháp, cách làm. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương sẽ thảo luận kỹ, báo cáo cấp thẩm quyền về việc triển khai, nghiên cứu Đề án. Trong quá trình nghiên cứu Ban Tổ chức Trung ương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia để việc xây dựng Đề án đạt được mục tiêu đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất