Tổng kết công tác thi đua ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn; Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) Cao Hoàng Sơn; đại diện lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số III.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Cụm thi đua số III gồm ban tổ chức của 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Trong năm 2023, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực cùng với toàn Ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật như đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Trung ương 6, 7 (khóa XIII) gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu chào mừng hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát triển đảng viên; hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng...

Trong năm 2023, các địa phương trong khu vực đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử 757 lượt nhân sự và thực hiện quy trình miễn nhiệm, từ chức đối với 20 cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý; cử 1.722 lượt cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; kết nạp mới được 20.777 đảng viên; tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đối với 1.825 trường hợp…

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số III tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp lớn về: công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XIII) và các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng…

Đại diện lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đại diện lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Dịp này, Cụm thi đua số III đã thông báo kết quả bình xét thi đua, thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị làm Cụm trưởng; ban tổ chức các tỉnh ủy: Bình Định, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông làm Cụm phó Cụm thi đua số III năm 2024; đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất