Hòa Bình: Phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

"Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội” - Đó là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là định hướng quan trọng để Báo Hòa Bình triển khai hiệu quả tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, qua đó hoàn thành tốt vai trò vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền vừa là diễn đàn của Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Đại hội cấp trên cơ sở ở Đồng Tháp - Một số kết quả nổi bật

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 16 đảng bộ trực thuộc (gồm 12 đảng bộ cấp huyện, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ Khối), với 60.277 đảng viên, chiếm 3,76% dân số. Trong thời gian qua, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp uỷ đã chủ động thực hiện tốt các công tác chuẩn bị và hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở theo đúng thời gian quy định.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 28-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26-9-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 24-9, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước".

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với  347 đại biểu đại diện cho gần 43 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 40 đại biểu đương nhiên, 307 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 23-9, tại Hội trường Ngọc Linh (TP. Kon Tum), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 23-9-2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 23-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Hà Nam tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Trong 3 ngày, 20, 21, 22-9, tại TP. Phủ Lý, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trên cả nước. Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất