Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng tải Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đông đảo đại biểu đến xem không gian trưng bày sách, báo, ảnh tại Đại hội XIII

Phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan lựa chọn, thẩm định và tổ chức trưng bày sách, báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của các cơ quan báo chí chủ lực và hơn 30 nhà xuất bản, trưng bày hơn 2.000 sách tiêu biểu.Một số hình ảnh:

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 30-1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thư, điện mừng Đại hội XIII và trích nội dung điện mừng của các đảng cộng sản, công nhân

Tính đến ngày 26-1, Đại hội XIII đã nhận được 298 thư, điện mừng của 149 đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị, nhân dân, 25 đoàn ngoại giao, 16 cá nhân từ 92 quốc gia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất