Một số vấn đề rút ra từ việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có 16 đảng bộ trực thuộc (gồm 9 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố Huế; 6 đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc); 601 TCCSĐ (346 đảng bộ cơ sở, 255 chi bộ cơ sở) với hơn 53.000 đảng viên. Đến ngày 18-8-2020, 16/16 (tỉ lệ 100%) đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn tất đại hội.

Kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Chỉ thị 35) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đến nay, các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (viết tắt là cấp trên cơ sở) trong toàn Đảng đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (4 và 5-9-2020), với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương

Đến ngày 20-8-2020, Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 21/21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện, sớm hơn so với tiến độ yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Hóa: Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp trên cơ sở

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 2 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ thị xã, 23 đảng bộ huyện và 4 đảng bộ khác. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Hà Nội hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở

Đến ngày 18-8, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP. Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2020.

Bắc Giang hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 9 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc) và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Đảng bộ tỉnh có 658 TCCSĐ (351 đảng bộ cơ sở, 307 chi bộ cơ sở); 4.222 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 86.104 đảng viên (số liệu tính đến ngày 30-6-2020). Đến ngày 20-8-2020 các đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong các ngày 23, 24 và 25-8, Đảng bộ quận Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong các ngày 16, 17 và 18-8, Đảng bộ Quận 3, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất