Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp

Sáng 28-1, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới

Sáng 28-1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Tham luận của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Sáng 28-1, dưới sự điều hành của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục phiên thảo luận. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tham luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội XIII của Đảng

Chiều 27-1, dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục phiên thảo luận. Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận với chủ đề: "Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực". Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Thông cáo báo chí Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc sáng ngày 26-1-2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc.

Các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn Thông báo danh sách các đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất