Hậu Giang: Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 (lớp 2)
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2023 (lớp 2).

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2023 (lớp 2).

Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai, với 100 học viên tham gia, được tổ chức từ ngày 10-4 đến ngày 18-4, với 10 chuyên đề gồm: tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và sự vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong phát triển đất nước và địa phương hiện nay; xây dựng hệ giá trị chuẩn quốc gia, hệ giá trị văn hoá con người người Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương; marketing, thu hút đầu tư và phát triển cụm kinh tế địa phương. Những nội dung được cập nhật mang tính gợi mở, định hướng để các học viên vận dụng vào trong thực tiễn sinh động tại địa phương.

Ngoài các chuyên đề, các học viên còn được thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vướng mắc trực tiếp liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương. Sau khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp sẽ căn cứ vào chất lượng bài thu hoạch để xếp loại kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2023 (lớp 2).

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2023 (lớp 2).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. Các học viên là những cán bộ chủ chốt của tỉnh cần nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm; sắp xếp công việc cơ quan một cách khoa học để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng; chấp hành nghiêm nội quy học tập; tự nghiên cứu và mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn, nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ. Đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tạo điều kiện, phương tiện học tập tốt nhất cho học viên; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác quản lý học viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất