Hậu Giang: Nhiều kết quả tích cực trong quý III năm 2022
Lãnh đạo tỉnh trao giấy chứng nhận và chúc mừng các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Hậu Giang tại Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề:

Lãnh đạo tỉnh trao giấy chứng nhận và chúc mừng các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Hậu Giang tại Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui" được tổ chức vào tháng 7-2022.

Kinh tế tiếp tục đà phát triển

Trong quý III năm 2022, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả kém sang các các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Các địa phương tích cực thi đua thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện tích cực. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục phát huy giá trị cộng hưởng, giúp bà con nâng cao giá trị thu nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ tiếp tục đà phục hồi nhanh. Công tác thu, chi ngân sách được chủ động. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả khả quan, Hậu Giang đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.

Văn hóa - xã hội nhiều kết quả tích cực

Hậu Giang đã tổ chức các chuỗi hoạt động hội thảo, hội chợ, trưng bày sản phẩm OCOP; Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022),... Chỉ đạo tổ chức thành công Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2022 gắn với khai mạc Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX và đăng cai tổ chức thành công giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2022.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người được quan tâm chỉ đạo; tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tầm kiểm soát, công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 kịp tiến độ theo quy định của Bộ Y tế; tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng, chống bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết. Công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo (đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 13.446 lao động, đạt 89,64% kế hoạch, tuyển sinh đào tạo nghề được 4.303/6.500 người, đạt 66,2% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,45%). Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hộ nghèo, người có khó khăn do đại dịch Covid-19 được cấp ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời. Hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg có 31 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đã phê duyệt hỗ trợ 7.288 người với số tiền 4.382,5 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%. Trong đó, hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp là 6.824 người với số tiền 3.898,5 triệu đồng; Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động là 464 người với số tiền 484 triệu đồng..

Công tác xây dựng Đảng với nhiều điểm sáng

Công tác chính trị tư tưởng: Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng kế hoạch, chương trình, nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW cụ thể, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và tuyên truyền  các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, địa phương bằng hình thức phù hợp. Tổ chức sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên giáo. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh với Chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022-2023  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 13-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang, ngày 19-10-2022.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang, ngày 19-10-2022.

Công tác tổ chức, cán bộ: Tỉnh ủy xác định việc nâng cao nguồn nhân lực là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong công tác cán bộ, có vai trò quan trọng, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác cán bộ. Tập trung ban hành cơ chế, chính sách đồng bộ hệ thống các văn bản, thống nhất triển khai thực hiện, trong đó những văn bản mang tính định hướng lớn như: “Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch luân chuyển cán bộ; Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,....” đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng đối với công tác tổ chức, cán bộ, từ khâu tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Kế thừa công tác cán bộ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành 109 quyết định kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh kịp thời; tổ chức bộ máy đi vào hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác quy hoạch cán bộ được đổi mới, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc. Tỉnh hoàn thành quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031 sớm nhất. Việc lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch được thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan và tuân thủ nguyên tắc, đã lựa chọn được 65 đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất, điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng kế hoạch. Ngoài ra, chính sách cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện như: Ban hành 24 quyết định nâng lương thường xuyên, tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung,… Tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2022 cho 138 đồng chí, trong đó tặng 2 Huy hiệu Đảng trước hạn.

Tổ chức hội nghị sơ, tổng kết các nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Trung ương đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, đến nay đã kết nạp 394/500 đảng viên mới, đạt 78,80% chỉ tiêu kế hoạch. Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, tính đến ngày 16-9-2022 có 1146/1.567 chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội, đạt 73,13%.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng nâng lên, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ủy ban hành chương trình tổ chức triển khai, thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng được các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc; việc kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng quy trình. 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 8.208 đảng viên và 609 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 429 đảng viên và 252 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 7 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 92 đảng viên, với các hình thức: Khiển trách 66, cảnh cáo 16, cách chức 4, khai trừ 6.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất