Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; 250 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp… Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch Thủ đô; làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với các định hướng quan trọng theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị khóa XIII về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc thành phố tổ chức lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở Đề cương định hướng được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua, Dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được xây dựng với tinh thần khẩn trương, phương pháp tích hợp, đồng bộ, cách làm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới; với mục tiêu xuyên suốt đó là “Văn hoá và con người vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực phát triển Thủ đô”.

Nội dung chủ yếu của quy hoạch Thủ đô Hà Nội bao gồm: 5 quan điểm phát triển, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 ưu tiên thực hiện (vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị…). Thủ đô Hà Nội được nghiên cứu tổ chức thành 5 vùng phát triển kinh tế - xã hội, 5 không gian chú trọng phát triển (không gian văn hóa, không gian xây dựng, không gian ngầm, không gian xanh, không gian số), các định hướng quy hoạch các ngành, lĩnh vực, địa bàn được tập trung theo 5 tuyến hành lang và vành đai kinh tế, gắn với 5 trục phát triển, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ (hệ thống đường vành đai và đường sắt đô thị).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham luận, thảo luận đóng góp thêm ý kiến để góp phần nâng cao chất lượng Quy hoạch Thủ đô ở các vấn đề: Các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế và khu vực trong huy động các nguồn lực phát triển nói chung, trong tổ chức thực hiện Quy hoạch Thủ đô nói riêng; các ưu tiên, đột phá trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; các mô hình, ý tưởng phát triển đặc sắc, gắn với phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Thành phố kết nối toàn cầu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận 2 nhóm vấn đề lớn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành và quận, huyện TP. Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều khẳng định, đến năm 2030 xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, TP. Hà Nội đã ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và đạt được một số kết quả cụ thể. Đặc biệt trong năm 2023, thành phố đang triển khai đồng thời 3 nhiệm vụ quan trọng đó là: Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), lập Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây cũng là cơ hội đặc biệt quan trọng để nhìn nhận, đánh giá một cách tổng thể, toàn diện, chuẩn bị các luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng thể chế, chính sách phát triển, định vị các không gian phát triển, huy động các giá trị và nguồn lực để xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành Hà Nội. Các bài viết chất lượng, tâm huyết, tập trung vào các nội dung trọng yếu như: Lý luận và thực tiễn trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô; một số nội dung chủ yếu về Quy hoạch Thủ đô; thể chế để phát triển Thủ đô theo hướng thông minh và bản sắc, tầm nhìn đến năm 2050; Cơ chế, chính sách “vượt trội”, đặc thù bảo đảm lợi thế so sánh và ưu thế cạnh tranh cho phát triển Thủ đô; cách tiếp cận đa chiều đối với lập Quy hoạch Thủ đô…

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Qua Hội thảo ngày hôm nay, Hà Nội lĩnh hội và tiếp thu một cách nghiêm túc các giải pháp, kiến nghị của các nhà khoa học, các quý vị đại biểu để bổ sung và cụ thể hoá vào các chương trình, kế hoạch, đặc biệt là đối với việc hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Thủ đô đang trong giai đoạn nước rút, cần lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, các cấp, bộ, ngành và quần chúng nhân dân để hoàn thiện sản phẩm Quy hoạch tích hợp đầu tiên của Thủ đô bảo đảm tiến độ, chất lượng. Qua đó, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi người dân đang sinh sống và công tác tại Thủ đô, phát huy được hết tiềm năng, lợi thế so sánh của Hà Nội trong phát triển phù hợp với xu hướng thời đại, đồng thời mang lại những giá trị sống tốt đẹp cho người dân... từng bước hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 22-2-2022 của Bộ Chính trị đã xác định đối với Thủ đô Hà Nội: “Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, văn minh, hiện đại có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất