Long An: Khai mạc Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X
Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về phát triển KT-XH của tỉnh thuộc 6 nhóm lĩnh vực về đầu tư công, đất đai, nông nghiệp, quy hoạch xây dựng, giáo dục; làm cơ sở cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

Ngoài ra, tại Kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh còn thực hiện chức năng giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

2-Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Được - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận thẳng thắn, có nhiều ý kiến đóng góp bám sát vào các quy định của pháp luật, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả,… để đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh và mong đợi của cử tri, nhân dân, tất cả vì lợi ích chung của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất