TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm báo chí thực hiện Quyết định 1374
Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí và các sở, ngành tham dự buổi Tọa đàm

Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí và các sở, ngành tham dự buổi Tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1-12-2017 “về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, các cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm xử lý các thông tin phản ánh. Tuy nhiên, có lúc, có nơi, nhiều cơ quan, đơn vị có thông tin báo chí phản ánh nhưng chưa kịp thời chỉ đạo xem xét, xử lý. Quy định 1374 đã hình thành cơ chế yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc giải quyết thông tin báo chí phản ánh, làm rõ đúng, sai và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm. Quy định cũng đã chỉ rõ thông tin phản ánh được xác định là có cơ sở theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, xử lý từ 4 nguồn, trong đó nguồn thứ 4 là phản ánh của báo chí. Qua tổng hợp kết quả thực hiện Quy định 1374 cho thấy thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí rất nhiều; toàn Thành phố tiếp nhận 9.864 thông tin, trong đó thông tin từ báo chí chiếm 12,15% (gần 1.200 thông tin). Qua đó cho thấy thông tin phản ánh hằng ngày của báo chí đóng vai trò rất quan trọng, trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Với vai trò là cơ quan tham mưu của Thành ủy; nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong công tác báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên chủ động công tác chỉ đạo, định hướng báo chí thành phố và trao đổi, đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương có ký kết Chương trình phối hợp truyền thông với TP. Hồ Chí Minh quan tâm, đầu tư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo đề dẫn.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo đề dẫn.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, công tác tuyên truyền Quy định số 1374-QĐ/TU luôn được các cơ quan báo chí thành phố quan tâm, có nhiều phương pháp thực hiện tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đến đông đảo cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của báo chí đi vào nhiều lĩnh vực, nhất là phản ánh về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí sai phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua phản ánh thông tin, các cơ quan báo chí góp phần đề xuất các giải pháp để các cơ quan ra quy chế phối hợp kịp thời, hạn chế khuyết điểm. Đồng thời, cũng qua thông tin phản ánh của báo chí, phần nào đã giúp các địa phương, đơn vị nắm bắt được tình hình, chủ động giải quyết các sai sót, khuyết điểm, vi phạm, nhất là những vi phạm diễn biến kéo dài gây bức xúc trong dư luận; giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương dễ dàng nắm bắt các sự việc, vấn đề liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương một cách kịp thời, nhanh chóng. Trên cơ sở những thông tin báo chí phản ánh, tại các báo cáo tình hình báo chí hằng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí cũng còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình thông tin. Có lúc còn thiếu bám sát nội dung chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của Trung ương và Thành phố dẫn đến việc đăng phát thông tin thiếu chính xác, gây hiệu ứng tiêu cực trong xã hội. Còn tình trạng một số cơ quan báo chí, tạp chí điện tử của các cơ quan Trung ương đăng tin bài chưa chính xác, thiếu kiểm chứng nguồn tin, đưa một chiều theo ý kiến chủ quan của một vài cá nhân… đã gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, cá nhân.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các đại biểu dự Tọa đàm tập trung thảo luận một số nội dung: Tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn việc ban hành Quy định số 1374; việc phát huy Quy định 1374 ở vai trò giám sát và tiếng nói của cử tri, của các cơ quan dân cử, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân và của báo chí, nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng gợi mở nhiều nội dung để các cơ quan báo chí, truyền thông thảo luận; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để công tác tuyên truyền về việc thực hiện Quy định 1374 hiệu quả hơn.

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 37 bài tham luận, tập hợp thành kỷ yếu Tọa đàm. Các ý kiến tham luận tại Tọa đàm giới thiệu nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo thông tin tuyên truyền và thực hiện Quy định 1374; xem đây là hoạt động thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lựa chọn nội dung hình thức phù hợp của từng loại hình báo chí để Quy định 1374 được thông tin sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ghi nhận, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều tin, bài phản ánh thông tin liên quan đến tập thể, cá nhân theo Quy định số 1374.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị, các cơ quan báo chí thường xuyên quán triệt đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là về ý nghĩa, nội dung và hiệu quả của việc thực hiện Quy định 1374 đến cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên tại đơn vị. Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những tin bài về công tác xây dựng Đảng, thường xuyên phản ánh thông tin và tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Quy định 1374.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý, thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, chính xác, có tính chiến đấu và định hướng dư luận. Do đó, các cơ quan báo chí cần phải hết sức nghiêm túc, cẩn trọng, chặt chẽ kiểm soát kỹ nội dung, không để những thông tin chưa kiểm chứng hoặc phản ánh chưa đúng sự thật xuất hiện trên mặt báo, bảo đảm mỗi bài báo là một công cụ tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, truyền cảm hứng để nhân dân tích cực tham gia, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố trong giai đoạn mới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất