Trao tặng bộ tư liệu bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc thay mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp nhận các tư liệu về Trường Sa và Hoàng Sa từ Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo đó, Bộ TT-TT đã trao tặng 180 tư liệu, bản đồ là một phần trong số tư liệu thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, có giá trị pháp lý, lịch sử khẳng định, chứng minh Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm. Nhiều tư liệu, bản đồ do nhà nước phương Tây và do chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua cho thấy, Trung Quốc không có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bản tư liệu, bản đồ này được chia thành 4 nhóm chính.

Nhóm 1: Các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó điểm nhấn là bộ sưu tập 19 Châu bản của Vương triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng (1820-1841) đến triều Bảo Đại (1925-1945); phiên bản 5 văn bản Hán Nôm từ năm Gia Long thứ 2 (1803) đến năm Minh Mạng thứ 17 (1836) ghi lại việc thành lập đội quân ra khảo sát các xứ của Hoàng Sa.

Nhóm 2: Tập bản đồ gồm 60 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam, Phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay. Đáng chú ý, các bản đồ của Trung Quốc thừ thập kỷ đầu thế kỷ XX trở về trước cũng hoàn toàn thống nhất với bản đồ phương Tây cho thấy, lãnh thổ cực nam của Trung Quốc không vượt xuống dưới vĩ độ 18. Đáng lưu ý là Bản đồ Partie de la Conchinchine trích từ bộ Atlas Thế giới Bruxelles năm 1827 lần đầu tiên vẽ một cách tuyệt đối chính xác vị trí (kinh độ, vĩ độ), đặc điểm địa lý, tên gọi phương Tây của các đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa như một bộ phận hữu cơ không thể tách rời của Đế chế An Nam, minh chứng một cách rõ ràng, khách quan và chuẩn xác chủ quyền của Việt Nam ở Paracels đã được quốc tế ghi nhận.

Nhóm 3: Phiên bản 15 văn bản hành chính thuộc Pháp và Việt Nam Cộng hòa về việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.

Nhóm 4: Một số hình ảnh về Trường Sa hôm nay, những đóng góp của ngành TT-TT và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất