Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2013
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Danh sách cán bộ, công chức dự thi Nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2013 (ban hành kèm theo Công văn số 5558-CV/BTCTW, ngày 3-10-2013 của Ban Tổ chức Trung ương).

Tải ở đây.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất