PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỀ ÁN 165
Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo Tổng kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 165) trình Bộ Chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi mẫu phiếu đánh giá của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) để thu thập thông tin. Rất mong những bạn đọc là đối tượng liên quan cho ý kiến để góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất