Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên ở Vĩnh Phúc
Thông qua các phong trào đoàn, ĐVTN phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) được rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Dương Hà

Thông qua các phong trào đoàn, ĐVTN phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) được rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Dương Hà.

Tăng sức trẻ

Được kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi, đảng viên Nguyễn Thúy Anh, Chi bộ Trường THPT Vĩnh Yên là tấm gương để các đoàn viên, thanh niên tuổi học trò nuôi lớn giấc mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên Nguyễn Thúy Anh chia sẻ: “Để được kết nạp vào Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều không dễ dàng đối với bất kỳ học sinh nào. Nhưng được sự giúp đỡ của thầy, cô trong trường, cùng với đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong học tập và tham gia các phong trào đoàn, nên ước mơ là đảng viên của tôi đã thành hiện thực. Là đảng viên trẻ nhất trong chi bộ nhà trường, tôi luôn ý thức được rằng, mình cần phải rèn luyện hơn nữa trong từng lời nói, suy nghĩ, hành động, xứng đáng với sự tin tưởng mà chi bộ đã dành cho mình”.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Thành đoàn Vĩnh Yên đã làm tốt công tác giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN thông qua việc tổ chức cho ĐVTN học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong đội ngũ ĐVTN. Hằng năm, Thành đoàn đã chỉ đạo công tác phát triển đảng viên đối với từng cơ sở đoàn.

Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng quan tâm tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy, chú trọng phát triển đảng viên trong ĐVTN.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng bộ có 71/104 đảng viên mới được kết nạp là ĐVTN (chiếm tỷ lệ gần 70%), trong đó, có 1 đảng viên 18 tuổi. Đây là nguồn lực để tăng sức trẻ cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn và tạo động lực cho các đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, các tổ chức đoàn trong tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Điểm nổi bật là công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN được quan tâm về chiều sâu, việc tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua khen thưởng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu gần 1.000 ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, có 253 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng.

Đội ngũ ĐVTN sau khi được kết nạp vào Đảng luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hiện nay, công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn ĐVTN đi học hoặc đi làm ăn xa, số lượng thanh niên có mặt tại địa phương thường có trình độ thấp, chưa xác định rõ mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp ĐVTN nhận thức đúng và đầy đủ về công tác phát triển đảng viên hiện nay.

Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động để thu hút, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất