Vĩnh Phúc xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Khẳng định rõ năng lực

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 3.517 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở. Trong đó, số cấp uỷ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 92,7%, tăng 16,7%. Trong tổng số 563 đồng chí là bí thư cấp ủy cơ sở, có 543 đồng chí đạt trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học, chiếm tỷ lệ 96,5%.

Đảng ủy phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Dương Hà

Đảng ủy phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Dương Hà.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc có giải pháp, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và thực hiện luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ là phó sở, ban, ngành, đoàn thể; trưởng, phó các phòng chuyên môn các ban xây dựng Đảng của tỉnh chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ cấp huyện và bố trí làm bí thư cấp ủy một số xã, phường, thị trấn.

Để khẳng định năng lực lãnh đạo của bản thân, hằng năm, các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp có chương trình hành động cụ thể nhằm mục tiêu giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời, toàn diện của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, huyện Vĩnh Tường cần thực hiện giải phóng mặt bằng 22 dự án với tổng diện tích gần 168ha, trong đó, có nhiều dự án thu hồi đất có tính chất phức tạp, liên quan đến các tổ chức, cá nhân. Một số dự án gặp khó khăn trong việc xác định mốc giới dự án đi qua do các hộ đào ao, thả cá làm mất đi bờ thửa...

Tuy nhiên, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ, huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng tháo gỡ “điểm nghẽn”, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng diện tích đã thực hiện xong việc kiểm kê, lập phương án bồi thường và được UBND huyện phê duyệt đạt gần 22ha với tổng số tiền phải chi trả là hơn 94 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, không chỉ riêng huyện Vĩnh Tường, đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở và cấp ủy viên các địa phương đều có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín.

Đưa địa phương phát triển vượt bậc

Qua kết quả công tác lãnh đạo, đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của người đứng đầu, phát huy hiệu quả sức mạnh của các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo chính quyền thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều dự án quan trọng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được triển khai đúng tiến độ. Ảnh Dương Hà

Với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều dự án quan trọng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) được triển khai đúng tiến độ. Ảnh: Dương Hà.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng cao. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 2,86 tỷ USD vốn FDI và 56,27 nghìn tỷ đồng vốn DDI. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa rõ nét.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, trong đó, tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đăng ký, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Định kỳ tổ chức giao ban giữa bí thư chi bộ trực thuộc với đảng ủy cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thực hiện việc gắn sinh hoạt cấp ủy, chi bộ với đánh giá kết quả thực hiện cam kết, đăng ký chỉ tiêu từ đầu năm. Qua đó, nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất