85,2 triệu người (89,8% dân số) tham gia bảo hiểm y tế
Trưởng đoàn thanh tra BHXH Việt Nam phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên

Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả

Số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,732 triệu người; BHTN khoảng 13 triệu người; BHYT khoảng 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ 89,8% dân số.  Trong tháng, toàn Ngành thu 33.100 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9-2019 toàn Ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm; trong đó, thu BHXH 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.471 tỷ đồng, thu BHTN 13.338 tỷ đồng, thu BHYT 70.101 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Trong thời gian qua, từ việc giám sát đôn đốc tình hình hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT, phát hiện vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông rin của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20-8-2019 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. Theo đó, trước 16h00 hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan bưu điện trên địa bàn. Cơ quan bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan bưu điện. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT.

Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; bảo đảm việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.


Tích cực giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần; 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, cả nước có khoảng 14,55 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) bằng BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 9 tháng đầu năm có khoảng 134,002 triệu lượt người KCB BHYT. Đã phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 67.884 người hưởng chế độ BHTN; lũy kế 9 tháng đầu năm đã giải quyết cho khoảng 642.131 người hưởng chế độ BHTN (bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề).


Trong tháng chi BHXH, BHYT, BHTN 25.726 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9-2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm; Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 31.982 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 118.460 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.641 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 77.658 tỷ đồng.


Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra 


Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BHXH ngày 2-11-2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành (TTCN) và thanh tra, kiểm tra (TTKT) liên ngành năm 2019; toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, TTCN và thanh tra liên ngành theo kế hoạch. Tổng số đơn vị được TTKT của toàn Ngành là 18.078 đơn vị, trong đó, số đơn vị được TTCN: 6.575 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra: 7.519 đơn vị; số đơn vị được TTKT liên ngành: 3.984 đơn vị.


Kết quả kiểm tra chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH: 6.567 triệu đồng; số tiền phải thu hồi về quỹ BHTN: 2.222 triệu đồng; số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT: 57.403 triệu đồng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất