Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 thành công tốt đẹp
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì điều hành Hội nghị

Dưới sự chủ trì, điều hành của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 Nguyễn Thị Minh; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA, Hội nghị ASSA 36 thực hiện rà soát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của BHXH Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng Thư ký ASSA 2018-2019.

Hội nghị cho ý kiến biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ Tiết kiệm quốc gia Thái Lan (NSF). Đây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH) dành cho người lao động chưa được tham gia BHXH bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức Chính phủ một bộ phận của hệ thống ASXH quốc gia Thái Lan. 


Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh (bên phải) chuyển giao chức Chủ tịch ASSA cho đại diện Quỹ Tín thác cho người lao động - ETF.

Các đại biểu bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 là Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Bru-nây - ETF; Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 là ông Ouk Samvithyea, Giám đốc điều hành Quỹ ASXH quốc gia Căm-pu-chia – NSSF.Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch ASSA 2019-2020.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, các tổ chức thành viên ASSA thống nhất sẽ triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ; nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất