BHXH Việt Nam triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII) và triển khai công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12-10-2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10-10-2019 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức phổ biến nội dung các văn bản quan trọng, mới của Đảng đến toàn thể đảng viên; phối hợp chặt chẽ cùng lãnh đạo đơn vị, phát huy vai trò tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam, sớm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phổ biến, hướng dẫn những nội dung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam; về công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng dự thảo các văn kiện, quy trình tổ chức đại hội; những lưu ý cần thiết khi tổ chức đại hội… Hiện Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã có kế hoạch và hướng dẫn thực hiện; Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất