Bình Dương: Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, công tác tổ chức xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình công tác. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và các chương trình, kế hoạch đã đề ra đạt kết quả tốt...

Đại biểu phát biểu góp ý về giải pháp phát triển đảng viên tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu góp ý về giải pháp phát triển đảng viên tại Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến, “hiến kế” về giải pháp phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong công nhân lao động; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo quy định; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số trong các cơ quan đảng…

Tại Hội nghị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp một số nội dung của công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các Đảng bộ ký kết Quy chế phối hợp một số nội dung của công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các đảng bộ ký kết Quy chế phối hợp một số nội dung của công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Trong công tác phát triển đảng viên, cần có sự quyết tâm cao để đạt chỉ tiêu nghị quyết tỉnh giao trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính trong Đảng…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất