Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị và thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, Chương trình số 25-CTr/TU và Đề án số 03-ĐA/TU về công tác phát triển đảng viên và công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ năm 2020 đến nay, các đảng bộ đã tổ chức 115 lớp nhận thức về Đảng với 11.117 quần chúng ưu tú tham gia; đã kết nạp được 5.966 đảng viên, đạt 62,8% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, qua gần 2 năm thực hiện Đề án 03 đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của công tác xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn theo Chương trình số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, có 129 cán bộ (gồm 33 cán bộ kiêm nhiệm, 96 cán bộ chuyên trách) được tuyển chọn đều bảo đảm các tiêu chuẩn và yêu cầu đặt ra của Đề án 03 và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Các cán bộ Đề án 03 đã tiếp cận, tuyên truyền, vận động và giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp 429 đảng viên, trong đó có 22 đảng viên là chủ doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao đã đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Chương trình số 25 của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên trong công nhân lao động giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất