Kỳ hợp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Dương quyết định nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (hàng đầu, trái) tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (hàng đầu, trái) tại kỳ họp (Ảnh: Báo Bình Dương).

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và các động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Dương sẽ tập trung đánh giá, xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, như: Tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025; Phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12-12-2022 của HĐND tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương…

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và đại biểu tại kỳ họp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và đại biểu tại kỳ họp.

Kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã báo cáo về tình hình KT - XH tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khó khăn nhưng KT - XH tỉnh Bình Dương đạt được một số kết quả tích cực. Trong số 35 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay đã có 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm; 2 chỉ tiêu giảm mạnh so với cùng kỳ (kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu). UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể trong từng tháng, từng quý trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất có thể các chỉ tiêu đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ tăng 5,97%); trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 2,94%; dịch vụ tăng 5,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,62%.

Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ tăng 8,35%).

Đại biểu tại kỳ họp.

Đại biểu tại kỳ họp.

Hoạt động khu, cụm công nghiệp: các nhà đầu tư thứ cấp đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn 994 tỷ đồng (bằng 46,5% so với cùng kỳ), các khu công nghiệp đã cho thuê 31ha đất, thu hút đầu tư nước ngoài 382 triệu đô-la Mỹ (chiếm 72% cả tỉnh). Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 998 triệu đô-la Mỹ, doanh thu đạt 18,7 tỷ đô-la Mỹ, xuất khẩu đạt 11,8 tỷ đô-la Mỹ (chiếm 78,1% cả tỉnh).

Thương mại - dịch vụ: Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, không xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá; chủ động triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 151.240 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu - nhập khẩu: tiếp tục gặp nhiều khó khăn; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15 tỷ 108 triệu đô-la Mỹ, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10 tỷ 785 triệu đô-la Mỹ, giảm 14,7%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: tiếp tục triển khai Làng thông minh tại xã Bạch Đằng (TP. Tân Uyên); triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; phê duyệt kết quả sản phẩm OCOP tỉnh với 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 39 sản phẩm đạt 3 sao.

Đầu tư công: Phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, xây dụng kế hoạch triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể; khẩn trương triển khai chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng ngay sau khi được phê duyệt đơn giá. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30-6-2023 đạt 5.286 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao (cùng kỳ đạt 30,4% kế hoạch) và đạt 43,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư nước ngoài (đến 30-6-2023): đã thu hút 967 triệu đô-la Mỹ (bằng 38% so với cùng kỳ, đạt 53,7% kế hoạch năm), gồm 45 dự án mới (361 triệu đô-la Mỹ), 20 dự án điều chỉnh tăng vốn (71 triệu đô-la Mỹ), 70 dự án góp vốn (545 triệu đô-la Mỹ), có 2 dự án giảm vốn (10 triệu đô-la Mỹ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.121 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tống vốn đăng ký 40 tỷ đô-la Mỹ.

Giao thông vận tải: Tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quốc lộ 13, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; xây dựng danh mục dự án giao thông ưu tiên bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025; nghiên cứu đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các vị trí kết nối với TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh); thỏa thuận các vị trí kết nối giao thông giữa TP. Tân Uyên, TP. Dĩ An với các địa phương của tỉnh Đồng Nai.   

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Tổng thu ngân sách đạt 31.715 tỷ đồng, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh thông qua và đạt 48% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 92% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 23.942 tỷ đồng, đạt 50% dự toán HĐND, tăng 01% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 7.773 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, bằng 72% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 7.584 tỷ đồng, đạt 25% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển chiêm 46,3%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Thông minh… đều được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đi vào trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất