Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bình Dương khóa X: Thông qua 12 nghị quyết, tạo động lực phát triển
Toàn cảnh kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Dương khóa X diễn ra ngày 20 và 21-7

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, để bảo đảm tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tại Kỳ họp thứ 10 xem xét, quyết định 12 nội dung, như: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP); Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po III (giai đoạn 2); nhiệm vụ, Đồ án Quy hoạch xây dựng chung (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Cây Trường và đồng thuận việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Thủ Dầu Một. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại Kỳ họp.

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực về xây dựng, lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. HĐND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”; bãi bỏ điều khoản tạm giao về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12-12-2022 của HĐND tỉnh và quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2023-2024 tỉnh Bình Dương. 

Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh và các ngành chuyên môn tích cực chuẩn bị, các ban HĐND tỉnh đã chủ động tiếp cận từ khi xây dựng dự thảo nghị quyết và tổ chức thẩm tra đúng luật định. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tích cực thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến xác đáng để làm cơ sở cho HĐND tỉnh quyết nghị các nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và đạt hiệu lực, hiệu quả cao trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tổng hợp phần biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tổng hợp phần biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X đã thông qua 12 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, quy hoạch xây dựng; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên một số lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2023-2024.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhất là việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po III (giai đoạn 2), Khu công nghiệp Cây Trường; đồng thuận điều chỉnh Quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng tại TP. Thủ Dầu Một…  sẽ bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, tạo cơ sở để UBND tỉnh điều hành, thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch. Qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành cùng UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết thêm, tiếp nối Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) sẽ được tổ chức vào ngày 20 và 21-7-2023 sắp tới. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND chủ động phối hợp với UBND, các ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thành các nội dung trình trình họp. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến sát thực để kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 được tổ chức đạt chất lượng, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất