Bình Dương luôn lấy người dân làm trung tâm trong suốt quá trình phát triển kinh tế
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tổng kết về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên cơ sở nhận thức lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bình Dương đã tập trung chuyển đổi mô hình phát triển, chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển, dựa nhiều vào thành phần kinh tế có vốn nhà nước sang nền kinh tế nhiều thành phần, lấy kinh tế nhà nước làm lực lượng dẫn dắt, đi đầu và kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài làm động lực chính trong phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ; đồng thời với phát triển kinh tế, tỉnh luôn chú trọng chăm lo, phát triển mọi mặt đời sống văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao mức sống, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 4; Bình Dương với đoàn công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận, phân tích những kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 25 năm sau ngày chia tách từ tỉnh Sông Bé.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Nhiều đại biểu đều có chung đánh giá trong hơn 25 năm qua, Bình Dương đã có bước chuyển mình ấn tượng. Bình Dương đã tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời lấy doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò dẫn dắt. Một số đại biểu cho rằng, cơ cấu kinh tế Bình Dương chuyển dịch rất nhanh theo hướng hiện đại; mô hình tăng trưởng kinh tế ngày càng dựa nhiều vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Bình Dương đã đặt người dân làm trung tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong khi chính quyền tiếp tục kiến tạo cho sự phát triển xuyên suốt...

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương nhiều thế hệ đã nhận thức phát triển kinh tế làm sao phải vì hạnh phúc của nhân dân và không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, động lực và mục tiêu của phát triển kinh tế. Phát triển làm sao để người dân phải được hưởng thụ. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, đánh giá cao sự chuẩn bị của Tỉnh ủy Bình Dương trong việc tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Các phần trao đổi, thảo luận đã trình bày rất sát với thực tiễn cũng như trình bày rất rõ nhận thức, quan điểm địa phương về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đánh giá rất kỹ những đột phá trong tư duy, sáng tạo trong lý luận của Đảng, đặc biệt là bằng những mô hình, bằng thực tiễn trong phát triển kinh tế thị trường nhằm làm sáng tỏ như yêu cầu của ban chỉ đạo tổng kết đã nêu, để làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện lý luận của Đảng trong thời gian tới...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất