Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Theo đó, sẽ có 3 đối tượng được dự thi.

Thứ nhất, công chức đang công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và trong quy hoạch chức danh Vụ trưởng.

Các công chức thuộc đối tượng này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hằng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thấm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, trừ các trường hợp như: đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; đang trong thời gian được cử đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài; công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Thứ hai, công chức, viên chức không công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương vụ trưởng thuộc Bộ trở lên đang công tác trong Bộ Nội vụ hoặc trong cùng lĩnh vực Nội vụ.

Thứ ba, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

Về nội dung, hình thức thi tuyển, sẽ có 2 vòng thi. Các thí sinh đủ điều kiện sẽ dự thi vòng Thi viết là môn Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian thi 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.

Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Tại vòng thi Đề án, chủ đề cụ thể của Đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Thi trình bày Đề án sẽ tập trung vào các nội dung như đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: Xây dựng đề án: 20 điểm; Bảo vệ đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút.

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 12-5-2021 đến hết ngày 8-6-2021. Theo dự kiến, việc thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm, chủ đề của Đề án sẽ diễn ra từ ngày 16-6-2021 đến hết ngày 30-6-2021.

Dự kiến thời gian tổ chức thi viết ngày 1-7-2021. Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án ngày 29 và ngày 30-7-2021. Công bố Quyết định người trúng tuyển kỳ thi và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp dự kiến ngày 2-8-2021.

Xem chi tiết Kế hoạch số 2068/KH-BNV và Thông báo số 2074 trong File đính kèm dưới đây.

Kế hoạch số 2068/KH-BNV: ke-hoach-so-2068-1205202132546CH.pdf

Thông báo số 2074: thong-bao-so-2074-1205202132546CH.pdf

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất