Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Đại hội lần thứ XIV: ĐOÀN KẾT-DÂN CHỦ-SÁNG TẠO
Đại biểu Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Lào Cai quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Báo cáo của BCH Đảng bộ Lào Cai khẳng định: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII, sự chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp cùng với sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tính đến hết năm 2010, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đã đề ra ở mức cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mức bình quân 5 năm đạt 13% và có bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước. Tiềm năng, lợi thế về cửa khẩu, công nghiệp, dịch vụ, du lịch được khai thác hiệu quả, đã và đang tạo đà phát triển mạnh mẽ cho Lào Cai. Các lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục-Đào tạo có bước phát triển vượt bậc ở tất cả các cấp học và ngành nghề đào tạo. Quốc phòng-an ninh đựợc tăng cường và giữ vững, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh. Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với một số nước và tổ chức quốc tế, đặc biệt là quan hệ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng đảng có chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức… Phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được phát huy tạo thành sức mạnh tổng hợp làm nên thành công của nhiệm kỳ 2005-2010.


Đại hội cũng đánh giá đúng mức những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, trong đó, về công tác xây dựng đảng, Đại hội cho rằng: Hoạt động lãnh đạo, điều hành, quản lý, nhất là năng lực cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và chất lượng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.


Làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những kết quả, hạn chế, yếu kém, Đại hội thống nhất nguyên nhân chủ quan là do trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, nhất là ở cơ sở; thiếu đội ngũ chuyên gia đầu đàn trong các lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật. Chất lượng lao động và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH. Nhận thức pháp luật trong một bộ phận dân cư còn hạn chế. Việc cụ thể hoá nghị quyết ở một số cơ sở còn lúng túng, điển hình trong lãnh đạo, quản lý các hoạt động kinh tế. Hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp có lúc chưa đồng bộ, thông suốt, đã hạn chế hiệu quả thực hiện nghị quyết của cấp uỷ.


 

Đại biểu xem hình ảnh giới thiệu kết quả
công tác xây dựng đảng trong giờ nghỉ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, qua thảo luận (với 19 tham luận được bố trí hợp lý và được dành thời gian thoả đáng để trình bày, cân đối với phần bầu cử) Đại hội nghị quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2010-2015 với tư tưởng chỉ đạo: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, lấy phát triển công nghiệp là đột phá, phát triển thương mại-du lịch, dịch vụ là mũi nhọn. Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế-xã hội, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhanh chóng tạo ra các yếu tố bên trong vững mạnh… Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, mở rộng đối ngoại, bảo đảm trật tự-an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc...

Đại hội nghị quyết một số chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị gồm: 75% thôn, bản có chi bộ độc lập, cơ bản các đầu mối cơ sở (thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế) có đảng viên; 80% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó 15% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 80% trở lên đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh, 80% chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh trở lên.

Sau thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng uỷ viên BCH khoá XIV trên cơ sở nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án, định hướng nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2010-2015, dự kiến sắp xếp, bố trí nhân sự nếu được Đại hội tín nhiệm bầu vào Tỉnh uỷ, Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử tại các tổ đại biểu. Kết quả, có 52 đại biểu ứng cử tại Đại hội, 2 ứng viên không phải là đại biểu đại hội gửi hồ sơ ứng cử theo quy chế và 27 người được đề cử từ các tổ. Nói chung, số đồng chí ứng cử đều có trong quy hoạch cán bộ, trùng hợp với danh sách dự kiến nhân sự bầu vào BCH khoá XIV do BCH khoá XIII chuẩn bị. Có 17 đại biểu xin rút khỏi danh sách đề cử, qua thảo luận tại hội trường, đã được đại hội thông qua. Đại hội chốt danh sách bầu là 64 đồng chí.

Đại hội đã bầu BCH gồm 55 uỷ viên, tăng 8 uỷ viên so với nhiệm kỳ trước. 54/54 đồng chí ứng cử đều trúng cử. BCH đổi mới 56%, có 8 uỷ viên là nữ (14,55%), là người dân tộc thiểu số 17 (30,91%, trong đó là dân tộc Mông 7, Tày 4, Thái 2, Dao 1, Nùng 1, Mường 1, Giáy 1).

BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIV đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Vạn làm Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Sùng Chúng, Nguyễn Văn Vịnh, Tô Quang Thu làm Phó bí thư Tỉnh uỷ, bầu UBKT gồm 15 uỷ viên, bầu đồng chí Phạm Văn Cường làm Chủ nhiệm. Về bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, sau thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, có 13 đại biểu từ nhận thức về trách nhiệm, vị trí công tác của mình đã ứng cử; Đại hội đề cử 3 đồng chí và chốt danh sách bầu gồm 16 đồng chí. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV đã ghi dấu ấn rõ nét trong tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới đầy trách nhiệm trước yêu cầu phát triển nhanh, mạnh, bền vững của Lào Cai và đã thành công tốt đẹp. Điểm chưa đạt yêu cầu cao là thiếu ý kiến thảo luận tại Đại hội về các văn kiện dự thảo trình Đại hội XI của Đảng, tuy Đoàn Chủ tịch có báo cáo tổng hợp ý kiến ở đại hội cấp dưới về nội dung này.

Tin, ảnh: Bạch Kim

 

 


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất