Đảng ủy xã Chiềng Hắc (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) lãnh đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đảng ủy xã Chiềng Hắc tổ chức thông báo quyết định trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại bản Hin Phá.
Đảng bộ xã Chiềng Hắc hiện có 19 chi bộ trực thuộc. Trong đó, 13 chi bộ bản, 6 chi bộ nhà trường, trạm y tế và cơ quan, với hơn 200 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, bản và đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từ xã đến các bản. Đảng ủy xã xác định việc củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, phấn đấu hằng năm có 60% chi bộ trở lên đạt trong sạch, vững mạnh; đến năm 2015 có trên 80% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hằng năm có trên 70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10-15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm…

Triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề, 3 năm qua, Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc đã không ngừng phấn đấu và liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không còn tình trạng đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, không còn chi bộ yếu kém. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được trên 30 đảng viên, bảo đảm chỉ tiêu đề ra hằng năm.

Đồng chí Phạm Văn Hợi, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hắc, cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, nhất là điều kiện của các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, Đảng bộ xã đã có nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho các đảng ủy viên phụ trách các bản, chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú, nhất là những quần chúng thuộc lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên, phụ nữ người dân tộc tại các bản vùng sâu. Đồng thời, chăm lo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các khối, đoàn thể tại các bản…


           Rừng xoan 2 năm tuổi được trồng thay thế ngô, tại bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc.

Cùng với ban hành nghị quyết về củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, với mô hình hợp tác xã rau sạch, nuôi vịt cổ xanh; nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nghị quyết về phát triển đường giao thông tại các bản, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công và tiền mua vật liệu để bê tông hóa đường nội bản…

Từ một xã từng là điểm nóng về tình trạng xâm lấn đất rừng làm nương thì nay Chiềng Hắc được nhắc tới là một xã làm tốt công tác phủ xanh rừng thông qua việc chuyển đổi cây trồng thay thế cây hiệu quả kinh tế thấp. Xã đã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 1685 của Thủ tướng Chính phủ với dự án trồng rừng tại những diện tích đất lâm nghiệp không còn rừng, bảo đảm mục tiêu đến năm 2020 phủ xanh 800 ha đất lâm nghiệp mà người dân đang sản xuất nông nghiệp và chưa có rừng. Dự án còn hướng tới việc giúp người dân sống bằng nghề trồng rừng, thay thế cây trồng kém hiệu quả, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các bản, các chủ rừng vào việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước về rừng và đất rừng. Kết quả, xã đã chuyển đổi được từ cây ngô và một số cây trồng kém hiệu quả bằng màu xanh của 31 ha cây sơn tra, gần 100 ha xoan, 91 ha tre, luồng. Xã còn tham gia dự án quy hoạch khoanh nuôi phát triển rừng gắn với bảo tồn loài hoa ban dọc quốc lộ 6 và đã trồng được 8.000 cây ban, trên 2.000 cây đào tại bản Tà số 1 và 2. Có những bản trước đây sống dựa chủ yếu vào canh tác ngô thì nay người dân đã tự nguyện thay thế cây ngô bằng việc tham gia trồng rừng và có hộ còn tự mua giống về trồng rừng…

Việc ban hành nghị quyết chuyên đề sát với thực tiễn và lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tại xã Chiềng Hắc đã đạt kết quả tốt, giải quyết được nhiều việc khó, góp phần làm thay đổi diện mạo của xã vùng cao này. Từ những kết quả này cho thấy:  Đảng ủy xã đã nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng; lãnh đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở trong phát triển kinh tế-xã hội; trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ luôn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, tạo đồng thuận và ủng hộ của nhân dân .

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất