Nghĩa Lộ nhân rộng mô hình dân vận khéo
Vận động bà con nhân dân Nghĩa Lộ chung sức làm đường.

Những ngày cuối tháng 10-2015, chúng tôi đến UBND phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ tìm hiểu về đơn vị điển hình có nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả. Tiếp chúng tôi, đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Trưởng Khối Dân vận phường Pú Trạng cho biết: Hiện Phường Pú Trạng có 7 mô hình dân vận khéo cấp phường và gần 50 mô hình dân vận khéo cấp cơ sở. Qua kiểm tra, theo dõi các mô hình dân vận khéo, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình dân vận khéo về công tác vận động nhân dân các tổ dân phố thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, đơn vị  văn hóa; mô hình dân vận khéo về thể dục thể thao ở chi bộ tổ dân phố 3, 9; mô hình dân vận khéo vận động nhân dân khu vực đường phố xây dựng tổ tự quản làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh sạch đẹp, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động người dân có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông; mô hình dân vận khéo về vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3; mô hình dân vận khéo về vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành sớm nghĩa vụ nộp thuế.

Cùng với phường Pú Trạng, Khối Dân vận xã Nghĩa Lợi cũng có nhiều cách làm hay trong việc lãnh, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo. Đến nay, xã đã xây dựng được 7 mô hình dân vận khéo cấp xã, gần 40 mô hình dân vận khéo cấp thôn, bản. Qua sơ kết, đánh giá công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2015, 7/7 mô hình dân vận ở xã nghĩa Lợi đều hoạt động hiệu quả. Điển hình như mô hình dân vận khéo chăn nuôi gia súc, gia cầm; mô hình dân vận khéo vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường giao thông; mô hình dân vận khéo chuyển đổi cây trồng vật nuôi... Bên cạnh đó là nhiều mô hình điển hình khác như mô hình dân vận khéo toàn diện của Đảng bộ xã Nghĩa An; mô hình dân vận khéo về vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS của Ban công tác mặt trận tổ dân phố phường Tân An; mô hình dân vận khéo về sinh hoạt đảng vào chiều thứ sáu hằng tuần và mô hình hiến máu nhân đạo, tủ áo ấm tình thương của Đảng bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ… Các mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để Nghị quyết 08 của Thị ủy Nghĩa Lộ về “Tăng cường sự lãnh đạo xây dựng nhân rộng các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012- 2015” đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo “Dân vận khéo” của thị xã đã hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện phong trào thi đua đân vận khéo gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm có tổng kết, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm… Nhờ đó, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Thị ủy Nghĩa Lộ về xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012- 2015, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được 1.056 mô hình dân vận khéo trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ vấn còn những tồn tại, hạn chế, đó là chưa có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng; việc lựa chọn xây dựng mô hình có đơn vị còn chung chung, hình thức, chưa đem lại hiệu quả thiết thực, chưa có tác dụng lan tỏa trong cộng đồng; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình chưa thực sự bài bản, khoa học...

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08 của Thị ủy về "Tăng cường lãnh đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012 - 2015”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các nhiệm vụ, mục tiêu gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ, bản, xã, phường văn hóa với 7 lĩnh vực cụ thể: xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, giáo dục - đào tạo, văn hóa, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất