Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ trao giải "Búa liềm vàng"
Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng,


Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam,


Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà báo lão thành,


Thưa các đồng chí và đồng nghiệp, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí,


Nhân đầu xuân mới và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo cùng toàn thể các đồng chí và đồng nghiệp lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và đồng nghiệp,


 Sự nghiệp cách mạng của Đảng trong 87 năm qua đã đúc kết bài học quý giá: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Trong tiến trình đổi mới đất nước, vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Nhìn lại quá trình lịch sử, nhất là trong 30 năm đổi mới vừa qua, nền báo chí cách mạng nước nhà đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, cả trên phương diện tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng.

Để báo chí góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng, tôi hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì và tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được trao hằng năm, mang tên "Búa liềm vàng”.

Năm 2016 vừa qua là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; cũng là năm nền báo chí nước nhà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình là "người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể và người tổ chức tập thể", góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lễ trao giải thưởng Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016, được tổ chức trang trọng nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (03-02-1930 - 03-02-2017). Tôi nhiệt liệt hoan nghênh hơn 1.400 nhà báo dự giải, với 1.173 tác phẩm báo chí dự thi và 47 tác phẩm được trao giải, 10 tập thể cơ quan báo chí trong cả nước được khen tặng. Đó là kết tinh tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của những người làm báo nước nhà đã viết nên những tác phẩm báo chí chân thật với những thông tin sôi động mang hơi thở của cuộc sống, của sự nghiệp xây dựng Đảng.

Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các tác giả và tác phẩm được trao giải Báo chí “Búa Liềm vàng” hôm nay.

Thưa các đồng chí và đồng nghiệp,


Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện, có 2 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta ngang tầm công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế.

Đó cũng chính là yêu cầu nhiệm vụ của nền báo chí nước nhà đối với công tác xây dựng Đảng. "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội", đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng tại các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực thi nghề nghiệp. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng một cách đa dạng, sâu sắc, hiệu quả và sinh động.

Tôi đề nghị các cấp uỷ, các tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở, các cơ quan lãnh đạo và cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế, xã hội trên mọi địa bàn và lĩnh vực hoạt động... chủ động và tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với báo chí, cung cấp thông tin và giúp đỡ các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nói chung và tuyên truyền về xây dựng Đảng nói riêng.

Thưa các đồng chí và đồng nghiệp,


Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ nhất đã thành công. Với truyền thống, kinh nghiệm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, với sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, của các tầng lớp nhân dân, tôi tin tưởng rằng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên "Búa liềm vàng" sẽ tiếp tục phát triển góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp năm mới, một lần nữa, tôi xin chúc tất cả các vị đại biểu, các đồng chí và đồng nghiệp mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

 Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất