Quảng Ngãi tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Căn cứ vào Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng), theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, để các tác phẩm tham dự giải báo chí đạt chất lượng, từ nay đến hạn cuối nhận bài (gửi về Ban Tổ chức giải cấp Trung ương) vào ngày 10-11-2016 (theo dấu bưu điện), các cơ quan báo chí, từng phóng viên, cộng tác viên các báo, đài tập trung phản ánh các nội dung như: Công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng, chi bộ thôn, tổ dân phố,....

Quan tâm khai thác, xây dựng các tác phẩm báo chí liên quan đến việc xây dựng cấp ủy, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tế để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, trong đó, tập trung nhấn mạnh việc thể chế hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; củng cố, nâng cao chất lượng các chức danh bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ dân phố...;  đổi mới trong triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương…

Tại Hội nghị, các đại biểu kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét có chế độ khen thưởng hoặc trao giải cấp tỉnh cho các tác phẩm đạt giải cấp toàn quốc hoặc có chính sách động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, các phóng viên có tin, bài gửi tham dự Giải lần này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất