Đảng bộ Báo Công thương sinh hoạt chuyên đề về vai trò của Đảng trong lãnh đạo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Trao đổi kinh nghiệm tại buổi sinh hoạt chuyên đề.(Ảnh: Ngọc Anh)

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Công thương Nguyễn Hữu Quý cho biết, xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Báo Công thương cũng như thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Công thương, vì vậy, để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thời gian qua, ngoài các buổi sinh hoạt thường kỳ theo quy định, Đảng ủy Báo Công thương đã tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề thiết thực.

Ngay trong tháng 8-2019, Báo Công thương đã có chuyến đi thực tế tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đồng thời có buổi làm việc, trao đổi về công tác đảng với Đảng bộ Doanh nghiệp này. Mục đích của chuyến đi nhằm tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng cũng như công tác triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Trao đổi, chia sẻ với Báo Công thương, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác kinh tế quốc tế nói riêng thời gian qua. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện và sâu sắc mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi sâu sắc và một cục diện, trật tự thế giới mới đang hình thành. Đảng ta đã nhận thức rõ bối cảnh đó là điều kiện để chúng ta phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá với phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”...

Đồng chí Ngô Minh Tuấn phân tích, làm rõ những thành tựu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, chỉ ra những nguyên nhân thành công và hạn chế, từ đó có những gợi ý về giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong thời gian tới.

Những năm qua, hàng loạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai, trong đó đã coi hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn 5 năm gần đây gắn liền với việc Chính phủ đã triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Hội nhập quốc tế”, trong đó xác định hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nhờ đó, nước ta đã đạt những kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...

Đồng chí Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng chia sẻ tại buổi sinh hoạt. (Ảnh: Báo Công thương)

Những kết quả này đã khẳng định chủ trương, chiến lược đúng đắn của Đảng và vai trò quan trọng của công tác hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó dự báo.

Đến nay, hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật khi GDP tăng cao, kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt 440 tỷ USD và dần tiến tới mốc 500 tỷ USD, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng gợi mở một số đề tài tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và trao đổi kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao để tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất