Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019
ThS. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi kiến thức, kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ThS. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng) giới thiệu về Giải và trao đổi kiến thức về Đảng, công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng nói chung và tham gia Giải Búa liềm vàng nói riêng.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) là giải báo chí hằng năm để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng gợi ý chủ đề cho các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 cần tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Ngoài ra, cũng cần có nhiều bài viết phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng…

Triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Khối để lựa chọn, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và tập thể tổ chức thực hiện tốt Giải Búa liềm vàng, động viên phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và cán bộ, đảng viên, người lao động viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải, góp phần vào thành công của Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất