Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị: Vũ Oanh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề, đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và có nhiều tác phẩm viết từ nước ngoài gửi về dự Giải. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019, như: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng… Đồng thời, phản ánh những mặt yếu kém, hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. 

Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng, một số phóng viên đã đến những vùng núi xa xôi, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đi sâu tìm hiểu công tác phát triển Đảng. Nhiều tác phẩm đã có đóng góp phát triển tư duy lý luận về xây dựng Đảng, nhất là nội dung mới xây dựng Đảng về đạo đức và làm rõ tính khoa học, thực tiễn, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh có sức thuyết phục trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua các tác phẩm dự Giải lần này, Giải Búa liềm vàng thêm một lần nữa góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

So với các năm trước, nhìn chung các tác phẩm tham dự Giải năm nay có chất lượng tốt hơn. Công tác sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị, địa phương tốt hơn năm trước. Số tác phẩm có nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán, đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã nhiều hơn so với năm 2018 và có một số bài phân tích sắc sảo, thuyết phục. Một số tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt với những tấm gương bình dị, có tác dụng lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; có tác phẩm phản ánh cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới. Một số tác phẩm phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có kết quả cụ thể, thiết thực, tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Một số tác phẩm về đề tài chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ đã có tác động xã hội mạnh mẽ, tạo dư luận xã hội và nêu vấn đề để các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Một số tác phẩm đề cập vấn đề xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, phản ánh việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tạo sự đồng thuận và ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương, cơ sở. Một số tác phẩm đi sâu phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được 1.660 tác phẩm, trong đó có 783 tác phẩm báo in, 300 tác phẩm báo điện tử, 377 tác phẩm truyền hình, 174 tác phẩm phát thanh và 26 tác phẩm ảnh báo chí. Hội đồng Chung khảo đã chọn 57 tác phẩm xuất sắc nhất trong 97 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo để trao giải, trong đó có 5 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C, 25 Giải Khuyến khích và 2 giải mới theo Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, đó là: Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 đã vinh danh Nhà báo Hà Đăng danh hiệu Nhà báo tiêu biểu với những đóng góp vào sự nghiệp báo chí nói chung và sự nghiệp xây dựng Đảng nói riêng.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng cách mạng của những người làm báo trong cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối sự phát triển của đất nước, của Đảng. Qua 4 lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng  mang tên Búa liềm vàng ngày càng tập hợp được đông đảo người viết. Các tác phẩm dự thi ngày càng phong phú về chủ đề, đa dạng về thể loại, được lựa chọn kỹ từ cơ sở. Các phóng viên, biên tập viên đã tích cực thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống. Nhiều tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, các tác phẩm đoạt giải chính là sự kết tinh về tư duy chính trị, sự nhiệt huyết, thể hiện trí tuệ, lương tâm và trách nhiệm cao cả của những người làm báo với đất nước, với dân tộc, với Đảng của chúng ta. Điều đó thể hiện sự ủng hộ to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và thể hiện sự cổ vũ, giúp đỡ của toàn thể nhân dân với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng mà cần sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và hệ thống các cơ quan báo chí của cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Những người làm báo hôm nay cần nhận thức được sứ mệnh, trọng trách của mình, vượt qua những khó khăn, trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hoá khát vọng xây dựng nước Việt Nam vững mạnh, hùng cường".Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Danh hiệu Nhà báo tiêu biểu cho nhà báo Hà Đăng
.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sức sáng tạo, tâm huyết của những người làm báo chuyên và không chuyên với công tác xây dựng Đảng nói riêng và sự nghiệp của Đảng nói chung. Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính phát động Giải báo chí toàn quốc mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 nhằm góp phần thiết thực, hiệu quả xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo Giải tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm để Giải ngày càng có sức hấp dẫn hơn, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo các cây bút chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài. Các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để đội ngũ nhà báo có những bài viết đa dạng, đúng hướng, sâu sắc, toàn diện, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn; nâng cao hiệu quả, sức hấp dẫn, sự lan tỏa nhiều hơn; góp phần phản ánh hiện thực khách quan và lý giải những vấn đề mới, khó, có tính quy luật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Lễ trao Giải:Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mại trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao Giải Khuyến Khích cho các tác giả, nhóm tác giả.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất