50 năm thực hiện Di chúc của Người

Ý nghĩa bao trùm lên toàn bộ 5 lời thề ấy thể hiện tâm nguyện sắt đá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ để lại.

Lời thề thứ nhất: Quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Lời thề thứ hai: Thực hiện lý tưởng XHCN đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào…

Lời thề thứ ba: Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân…

Lời thề thứ tư: Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sáng…

Lời thề thứ năm: Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, trung thành với Đảng, với Dân…

Chặng đường 50 năm chưa phải là dài so với lịch sử ra đời, xây dựng và đấu tranh của dân tộc ta, nhưng cũng không phải là ngắn để không đủ cho chúng ta chiêm nghiệm lại một chặng đường Đảng và Nhân dân ta ra sức thực hiện Di chúc của Người. 50 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Đất nước ta từ một quốc gia bị chia cắt hai miền, chìm ngập trong khói lửa chiến tranh đến nay đã trở thành một quốc gia hòa bình, thống nhất, nhân dân được sống trong độc lập, tự do. Từ một đất nước nghèo khó, thiếu hụt trăm bề nay đã ra khỏi nhóm các nước nghèo, trở thành quốc gia phát triển trong khu vực, đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa của nhân dân được nâng lên. Từ một quốc gia bị bao vây cấm vận nhiều năm liền nay đã có quan hệ thương mại rộng rãi với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới, trong đó có 5 nước là thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc… Làm theo sự căn dặn của Người trong Di chúc về việc giữ gìn, vun đắp tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung, trong nửa thế kỷ qua dù phải đối mặt với nhiều cam go, thách thức, nhưng chúng ta đã làm tốt nghĩa vụ quốc tế với các nước bầu bạn, đặc biệt là với cách mạng Căm-pu-chia, Lào, Cu-ba…

Điều đáng mừng là, trong suốt 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chúng ta đã trải qua chặng đường cách mạng đầy khó khăn, thử thách với sự chống phá của các thế lực thù địch ngoại bang, lực lượng phản động và bất mãn chính trị tìm mọi cách lũng đoạn tình hình trong nước, cấu kết nhau hòng chống lại Đảng, Nhà nước, nhằm xóa bỏ sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Nhưng nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết, gắn bó, kiên trung với Đảng, với chế độ của lớp lớp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã đánh bại âm mưu thâm độc bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bằng những con bài “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của chúng. Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi chông gai, thử thách. Đó là những thành quả của Đảng ta đạt được trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, đã tạo được niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong nước cũng như sự nể trọng của anh em bầu bạn khắp thế giới.

Dù vậy, Đảng đã nghiêm túc tự kiểm điểm nhận ra "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” vi phạm, đi ngược lại những lợi ích thiêng liêng cao cả của Đảng, đi ngược lại Lời thề trước anh linh Bác, hay nói cách khác là có lúc, một bộ phận đảng viên đã không làm theo chỉ dẫn của Người. Ấy là lúc họ tự làm cho trái tim và khối óc của mình bị vẩn đục, lòng họ không còn trong sáng, nhiều cán bộ, đảng viên đã không còn là "người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, thậm chí vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín và thanh danh của Đảng và đã phải chịu sự kỷ luật nghiêm minh của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được cả hệ thống chính trị và toàn dân hưởng ứng sôi nổi hơn bao giờ hết, đó là một minh chứng cho thấy rất rõ tình cảm thiết tha của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Bác, đồng thời cũng là sự phê phán với những ai có hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc; đi ngược lại những điều Bác Hồ đã căn dặn trước lúc đi xa.

Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta không khỏi tự hào, phấn khởi, vui mừng với những điều đã làm được theo căn dặn của Bác và cũng là dịp để mỗi chúng ta tự giác nhận ra khuyết điểm, lỗi lầm của mình để sớm khắc phục, sửa chữa, để lòng ta trong sáng hơn, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chế độ ta thật sự là chế độ của dân, do dân và vì dân.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất