Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến đồng bộ
Lãnh đạo TP Thái Nguyên khảo sát triển khai Dự án động lực phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn

Nâng cao vai trò cấp ủy

Ba năm gần đây, TP Thái Nguyên ghi nhận quá trình phát triển kinh tế, xã hội nhanh, đồng bộ. Từ chủ trương, mục tiêu của Trung ương và tỉnh xác định về vị thế, vai trò động lực phát triển của thành phố giai đoạn 2015 - 2035, nhiều đề án, dự án lớn, công trình trọng điểm đã và đang được triển khai trên địa bàn. Nổi bật như: Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Thái Nguyên”; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Quảng trường Võ Nguyên Giáp; Trung tâm Văn hóa tỉnh; đề án xây dựng hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; hơn 20 khu đô thị, khu dân cư được hình thành...

Quá trình này là thời cơ đồng thời là thách thức, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và người dân thành phố có bước chuyển về “chất” trong cả tư duy và hành động. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Đoàn Thị Hảo cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo đó, thành phố đã xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy, mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở nguyên tắc của Đảng và pháp luật hiện hành. Đồng thời, Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng giữ vai trò hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với mục tiêu phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân. Quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thành ủy chỉ đạo xây dựng ban hành những nghị quyết, đề án có tính chất chuyên đề, trong đó có 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư... để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Các cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai kịp thời các giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ trọng điểm trong từng giai đoạn.

Gắn liền với đó, thành phố coi trọng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Một số chức danh lãnh đạo chủ chốt được trẻ hóa, tích cực đào tạo, bồi dưỡng để có trình độ đáp ứng với cơ chế mới. Cán bộ trẻ được đào tạo chính quy đã bổ sung vào làm việc ở các cơ quan của thành phố, xã, phường. Hiện nay, thành phố có 14 trong tổng số 275 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo phường, xã là cán bộ trẻ có độ tuổi từ 35 trở xuống. Công tác quy hoạch cấp ủy thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ tuổi đạt hơn 30%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố không ngừng được bổ sung, kiện toàn, nâng cao phẩm chất, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát huy nội lực từ cơ sở

Với phương châm công tác “hướng về cơ sở, phát huy nội lực từ cơ sở”, lãnh đạo chủ chốt của thành phố gương mẫu, dành nhiều thời gian trực tiếp làm việc tại cơ sở. Nội dung các buổi làm việc là nghe ý kiến, cùng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thành ủy định kỳ tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với các tổ chức cơ sở đảng khối phường, xã, doanh nghiệp; khối trường học; khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp; khối dân vận... từ đó tiếp nhận ý kiến, rút kinh nghiệm, nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Nằm ven đô, Đồng Liên vốn là xã nghèo với nhiều khó khăn. Ba năm qua, xã bứt phá, đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2015 đến nay, người dân trong xã đã huy động hơn 40 tỷ đồng xây dựng các công trình nông thôn mới. Kinh tế trên địa bàn phát triển, đời sống người dân cải thiện nhanh, hạ tầng đồng bộ. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên Nguyễn Văn Tư tâm đắc: Cấp ủy, chính quyền thành phố có giải pháp tốt, vào cuộc đồng bộ, chỉ đạo sát sao, góp phần cùng địa phương có nhiều quyết sách hiệu quả, phát huy nội lực của người dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Vấn đề cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Tiến cho biết, năm 2016, UBND thành phố đã xây dựng hoàn thiện Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Theo đó, tại 12 phòng chuyên môn các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố, tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân tự tra cứu thủ tục khi đến giải quyết công việc. Công tác cải cách hành chính có kết quả tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Để phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy xây dựng và ban hành 24 bộ quy trình về lĩnh vực công tác này. Cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý kinh tế, việc thi hành điều lệ Đảng của các địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy coi trọng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với MTTQ và các đoàn thể quần chúng trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thực tế phát triển cho thấy, quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nhiệm vụ, tình hình thực tiễn đã tạo động lực cho sự phát triển của thành phố nhiều năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ba năm gần đây của TP Thái Nguyên luôn đạt hơn 15,5%. Nhiều dự án giao thông quan trọng hoàn thành, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, giao thương phát triển. TP Thái Nguyên đã và đang tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị địa bàn, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng các cấp đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất