Đảng, mùa Xuân và cuộc sống

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Nghĩ về Đảng, nhà thơ Xuân Diệu chia sẻ:“Diệu kỳ chỉ hai tiếng mà thôi/Đảng đã về dựng lại đời tôi/Đảng đã dạy cho tôi hai tiếng/Đấu tranh là lẽ sống trên đời”.

Đảng vô cùng thiêng liêng và cao quý song cũng rất gần gũi, giản dị và thân thiết với Nhân dân. Đảng là cơm ăn, áo mặc, là hạnh phúc, lẽ sống của mỗi người: “Đảng là lúa chín mùa no/Đồng quê bay bổng cánh cò ca dao/Đảng là điện sáng vùng cao/Mái trường ngói đỏ, vuông ao quanh nhà/Đảng là cây bốn mùa hoa/Sắc hương bề bộn tay ta vun trồng/Đảng là nắng ấm vầng đông/Trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi/Đảng là của bạn của tôi/Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh” (Tạ Hữu Yên). 

89 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Ở tuổi 15, với năm nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Bước sang tuổi 24, Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ rực rỡ tên vàng, chấn động khắp năm châu “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh vô địch của nhân dân, của đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng khơi dậy và tổ chức. Hơn 40 tuổi, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng lãnh đạo nhân dân ta đập tan chủ nghĩa thực dân mới, thu non sông gấm vóc về một mối, viết nên một trong những trang sử tươi thắm rực rỡ nhất của dân tộc ta, những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc.

Trước  biển lớn hội nhập thế giới, Đảng dẫn lối dân tộc trên con đường hơn 30 năm đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam đã trở thành nước đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, trở thành nước có thu nhập ở mức trung bình khá; quốc phòng, an ninh giữ vững; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Năm 2018, trong điều kiện kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt 7,08%, vào loại cao của các nước châu Á và thế giới và dự báo kinh tế nước ta phát triển ổn định trong những năm tiếp theo. Gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2-5,7%; phong trào khởi nghiệp, sáng tạo khởi sắc…

Với 89 xuân qua, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ ta. Đảng luôn cầu thị tự phê bình, phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ; đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình, phê bình, tránh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chính là thanh lọc cơ thể để Đảng tiếp thêm sinh lực, trẻ mãi sức xuân. 

Trong không khí sắc Xuân mới Kỷ Hợi 2019 với lòng người phấn khích trước bao điều tốt đẹp mà Đảng mang đến, chúng ta tự hào về Đảng 89 tuổi, Đảng là mùa Xuân, cuộc sống luôn mang niềm tin, hy vọng nhằm thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất