350 chức sắc, chức việc tại Sóc Trăng được tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tại Hội nghị, 350 đại biểu gồm các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được phổ biến kiến thức về hai chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14 thông qua ngày 17-11-2020, có hiệu lực từ ngày 1-1-2022).

Trên cơ sở các nội dung được tiếp cận tại Hội nghị, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín sẽ tuyên truyền, vận động bà con có đạo cảnh giác, chọn lọc thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức học tập, thi đua lao động sản xuất… góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng có gần 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 35%, đặc biệt dân tộc Khơ-me chiếm tới gần 31%. Đa số đồng bào Khơ-me theo Phật giáo Nam tông, số lượng chùa Nam tông chiếm 92/130 cơ sở thờ tự. Tỉnh có 9 tôn giáo hoạt động được pháp luật công nhận với trên 600.000 tín đồ, trên 2.500 chức sắc, chức việc. Với đặc điểm đông đồng bào dân tộc thiểu số và đa tôn giáo, Tỉnh ủy Sóc Trăng luôn chú trọng và xác định công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất