Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh từ ngày 12-12
Người nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh từ ngày 11/12

Người nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh từ ngày 12-12. Ảnh minh họa

Trong đó, quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo bao gồm: Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến thuộc Chương trình "Sóng và máy tính cho em". Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Thứ tự ưu tiên hộ gia đình nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh được quy định: hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo.

Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo 1 trong 2 hình thức là "Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình" hoặc "Hỗ trợ bằng tiền" (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12-12-2022).

Với hình thức hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ. Nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường hoặc mua điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp có giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.

Trong trường hợp chọn gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp, hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí trang bị điện thoại thông minh (điện thoại không thấp hơn mức hỗ trợ bằng tiền) và mức hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều kiện được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh gồm: Hộ gia đình có tên trong danh sách được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Hộ gia đình phải đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định; Hộ gia đình nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh ở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập cho hộ gia đình; Hộ gia đình ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào, thực hiện nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở tỉnh, thành phố đó.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất