Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Kỷ Hợi 2019

Mở đầu số đặc biệt này, trên trang 4, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng - mùa xuân”. Trong đó, Người khẳng định, Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng. Người tràn đầy niềm tin: “Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân”.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, Tạp chí ra Xã luận với nhan đề “Xung lực mới” là sự biểu đạt tình cảm của toàn dân tộc hân hoan đón chào một mùa xuân mới lại về - Xuân Kỷ Hợi. Năm Mậu Tuất - 2018 đi qua với đầy ắp sự kiện sôi động về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của nước nhà, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Năm Kỷ Hợi - 2019 căng tràn niềm tin và hy vọng đang tới. Sức Xuân tươi trẻ mang trong mình xung lực mới đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước để Việt Nam khơi nguồn tiềm năng, tranh thủ mọi thời cơ, vận hội tạo sự bứt phát trong năm mới.

Tạp chí dành trang 6 và 7 trang trọng đăng Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí… Bức thư có đoạn: “Nhìn lại năm 2018 - một năm đầy ắp các sự kiện và thành tựu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế sâu rộng… Góp phần vào thành tích chung đó có sự đóng góp của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong cả nước với tinh thần tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2019 là: “Toàn Ngành phải nâng tầm tư duy chiến lược, tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành trong sạch, vững mạnh, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông để vừa có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; vừa đủ sức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch”.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có nhiều bài viết mang tính tổng kết thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Năm 2018, với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, nhất là chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí bí thư cấp ủy để khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng lớn công việc; góp phần vào thành tựu phát triển chung của đất nước, đồng thời củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, bài “Lấy đổi mới, sáng tạo làm trung tâm, lấy hiệu quả làm động lực và thước đo đánh giá” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng đảng năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mà Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện trong năm 2019.

Bài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng cán bộ, đảng viên” của đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu những nét nổi bật trong lĩnh vực TCCSĐ, đảng viên năm 2018 và 8 nhóm giải pháp cho năm 2019 để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài “Những nét mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” của đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu bật những nét mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, một số kinh nghiệm trong thời gian tới. Bài “Ban Công tác đại biểu Quốc hội: Một năm nhìn lại” của đồng chí Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội phản ánh khái quát những kết quả đạt được trong năm 2018 và kinh nghiệm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của đại biểu Quốc hội và cơ quan dân cử trong năm 2019.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019), số này Tạp chí đăng bài viết “Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng từ việc tăng cường trách nhiệm nêu gương” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Tác giả khẳng định lịch sử của cách mạng Việt Nam 89 năm qua từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các cấp ủy đảng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp đồng bộ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm tạo ra những chuyển biến quan trọng. Đặc biệt, nếu thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương” thì công tác xây dựng đảng sẽ có bước chuyển biến mới.

Với “10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019”, tác giả Nguyễn Đức Hà khái quát 10 nhóm kết quả mà Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành nỗ lực cố gắng đã đạt được trong năm qua với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo.

Cũng trong chuyên mục này, bạn đọc có thể thấy rõ những kết quả và kinh nghiệm mà các tỉnh, thành ủy các khu vực đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với những kết quả tích cực, cho thấy những nét mới trong công tác xây dựng đảng của từng khu vực. Đó là các bài “Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc” của Nguyễn Mạnh Toản (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ), “Những dấu ấn tích cực khu vực miền Trung - Tây Nguyên” của Lê Hữu Vinh (Vụ Địa phương II, BTCTƯ), “Khu vực phía nam thực hiện sáng tạo 8 nhóm giải pháp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của Trần Việt Thành (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTCTƯ).

Bài “Những vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ” của TS. Quản Minh Cường (Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ) đề cập 8 vấn đề cần quan tâm để thực hiện tốt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Tròn hai nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) ngày 2-2-2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn, lực lượng vũ trang. Những kết quả đó được phản ánh khá rõ trong bài “Nghị quyết số 22 tạo sức bật ở cơ sở” của Thanh Xuân.

Bài “2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo” của đồng chí Vũ Đức Bảo, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội nêu bật kết quả sau 2 năm Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Đây cũng là thời điểm TP. Hà Nội tổ chức triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Bài “Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng phấn đấu thực hiện thành công cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Võ Thị Dung (UVBTV, Phó Bí thư Thành ủy). Bài viết đã nêu bật những chuyển biến tích cực của TP. Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài “Xây dựng chính quyền điện tử ở TP. Hải Phòng” của Nguyễn Đào Sơn (Giám đốc Sở Nội vụ) nêu bật kinh nghiệm của Hải Phòng - một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bài “Sắp xếp tổ chức bộ máy ở Đồng Nai” của Đặng Minh Nguyệt (Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chỉ rõ những thành công, khó khăn và kinh nghiệm của Đồng Nai trong rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án; thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu.

Bài “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện ở An Giang” của Hạnh Châu viết về kết quả và kinh nghiệm của An Giang - tỉnh đi tiên phong thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở tất cả các xã, thị trấn, bí thư thành ủy đồng thời là chủ tịch UBND thành phố, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi thường xuyên.

Bài “Hội quán”- mô hình mới tập hợp nông dân Đồng Tháp” của Trần Lê Sơn Tra (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp). Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long thành lập mô hình “Hội quán” quy tụ nông dân sản xuất cùng ngành nghề “nói cho nhau nghe, nghe nhau nói”. Chỉ trong thời gian ngắn, “Hội quán” đã phát triển rộng khắp, tạo “sân chơi” mới và góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ở nhiều nơi trong tỉnh.

Bài “Thốt Nốt (Cần Thơ) nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác cho đảng viên” của ThS. Mai Thanh Dân (Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ) viết về kết quả, khó khăn, hạn chế và kinh nghiệm của Quận ủy Thốt Nốt, nơi được tỉnh chọn thí điểm áp dụng mô hình đảng bộ cấp trên cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác cho đảng viên

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài viết của Việt kiều yêu nước, thượng tọa, linh mục. Bài “Đam mê truyền dạy tiếng Việt” của tác giả Phương Lan. Tác giả viết về đội ngũ những Việt kiều đang miệt mài với công việc của người thầy để gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc cho các thế hệ người Việt tại Thái Lan. Họ cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, duy trì tiếng Việt, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, truyền bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bài “Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là những chia sẻ, suy nghĩ của Hoà thượng, TS. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho thấy Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài “Vị linh mục luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở”, tác giả Đinh Thành viết về xứ đạo Lạc Lâm đang đổi thay từng ngày trong thế đi lên của xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng. Và, trong sự đổi thay ấy có những đóng góp thiết thực của linh mục Nguyễn Đức Trung, một trong 88 “Gương sáng đời thường” vừa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tôn vinh.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ”, tác giả Vũ Lân. Bài viết khẳng định khi thực hiện chủ trương dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất thiết phải bám sát các quan điểm, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà các văn bản những năm trước đã đề ra, đồng thời bổ sung giải pháp, cụ thể hóa, thể chế hóa để thực hiện các nghị quyết đã có. Bài viết đi sâu 6 giải pháp dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chuyên mục Trang TP. Hồ Chí Minh, bài viết “Kết quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở TP. Hồ Chí Minh” của Đinh Thành đã nêu bật những kinh nghiệm của TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. TP. Hồ Chí Minh đang có khối lượng công việc lớn và ngày càng gia tăng, song do có sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Như ngọn gió mùa xuân” của Minh Anh viết về những cách làm phong phú và kinh nghiệm của các tỉnh trong công cuộc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Nhờ những kết quả đó mà niềm tin của người dân càng được khơi dậy và củng cố. Bài “Kon Tum đi tới mùa xuân” của Nguyễn Văn Chiến viết về những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Kon Tum đã đạt được, nhất là sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và đáng tự hào. Đặc biệt là công tác xây dựng đảng được chú trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019), Tạp chí giới thiệu bài viết “Địa chỉ tin cậy của bệnh nhân cao tuổi” của Nhị Hà viết về Bệnh viện Lão khoa Trung ương chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế, quyết tâm hoạt động theo mục tiêu “khám, chữa bệnh toàn diện”, là mô hình khám, chữa bệnh được người dân quan tâm, tin tưởng. Bài viết “Góp sức dựng tương lai” tác giả Phan Nam viết về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên theo chủ trương xã hội hóa giáo dục - đào tạo của Đảng, Nhà nước. Ngay từ khi mới phôi thai, những người sáng lập trường đã xác định quan điểm: đào tạo phi lợi nhuận, chú trọng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Chuyên mục Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng có bài phỏng vấn đồng chí Đặng Xuân Xiêm - Trưởng Ban Công tác mặt trận tổ dân phố số 1, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với tựa đề“Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”. Hơn nửa thế kỷ tham gia hoạt động cách mạng với 50 năm tuổi đảng, nay ở tuổi “thất thập cổ lai hy” ông vẫn tận tụy, hết lòng vì nhân dân. Bài “Gặp gỡ những đảng viên trẻ trên hành trình SSEAYP” của Lê Tâm - Bảo Yến viết về những đại biểu thanh niên ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, có khả năng ngoại ngữ và năng nổ tham gia hoạt động cộng đồng tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 45 năm 2018.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài Ươm mầm “hạt giống đỏ” là ý kiến bình luận của tác giả Thảo Nguyên nhân sự kiện tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII) các đại biểu đã bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng đối với 205 đồng chí để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 theo thẩm quyền. Trước đó, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11- KH/TW về xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết của Bùi Văn Tiếng, “Ngày thành lập Đảng với cán bộ tổ chức”. Từ trải nghiệm cuộc đời và nhiều năm công tác trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tác giả nhấn mạnh ngày thành lập Đảng hằng năm cũng là dịp để những người làm nghề tổ chức xây dựng đảng suy ngẫm về quá trình tham mưu của mình trên lĩnh vực tổ chức; về trách nhiệm “cận vệ”, “gác cổng” cho Đảng; về cái tâm, cái tầm của chính mình; về kiện toàn cơ quan chuyên trách công tác tổ chức xây dựng đảng; về trách nhiệm của mình trong công tác đảng viên...

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 2 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên các lĩnh vực công tác. Là “Khi nghị lực chắp cánh ước mơ” của Phạm Giang viết về chàng trai Vàng Thìn Nghì, người dân tộc Bố Y, với mô hình trồng cây đương quy cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Là “Gặp gỡ tiến sĩ rắn” của Thanh Hằng viết về TS. Nguyễn Thiên Tạo, Trưởng Phòng Bảo tồn Thiên nhiên (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam), chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về rắn độc ở Việt Nam.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài “Xin chữ ngày Tết” của Ma Văn Kháng. Tác giả viết về một nét đẹp ngày xuân - xin chữ. Yêu chữ, trọng chữ, thờ chữ, kính chữ là tập quán, là một trong những nét đẹp trong cội nguồn văn hóa dân tộc.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, cung cấp cho bạn đọc thông tin về “Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đề tài KX.04.04/16-20” của tác giả Trần Phương.

Chuyên mục Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, bài “Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018: Minh chứng một năm sôi động về công tác xây dựng đảng” viết về sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước, đã đem đến kết quả số lượng và chất lượng tác phẩm ấn tượng. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã tạo động lực mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, tác giả Bá Thắng tổng hợp “Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Hợi”, tác giả Trương Thị Nguyệt sưu tầm “Danh nhân Việt Nam tuổi Hợi”, Đỗ Xuân Trường (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” có bài  “Tư tưởng tiến bộ về giáo dục của Bảng nhãn Vũ Duy Thanh” viết về tư tưởng tiến bộ trong việc giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước của Bảng nhãn Vũ Duy Thanh.

Chuyên mục Quốc tế có bài “Trụ cột định hướng quan hệ quốc tế trên đường đổi mới và phát triển” của tác giả Đình Tùng. Bài viết khẳng định năm 2018 đầy ắp các sự kiện, công tác đối ngoại của Đảng tiếp tục là trụ cột, định hướng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, nâng cao vị thế Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, thể thao, văn hóa... Công tác đối ngoại năm qua đạt được 3 kết quả lớn: 1- Vững vàng, kiên định đường lối đối ngoại. 2- Duy trì quan hệ ngoại giao bền vững với các nước XHCH, các đảng cộng sản, đảng cầm quyền và đảng tham chính trong khu vực và trên thế giới. 3- Đối ngoại Đảng tiếp tục là trụ cột, định hướng ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác tổ chức, cán bộ và chính sách cán bộ.

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Kỷ Hợi 2019, Tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc, đất nước đổi mới…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1+2-2019, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất