Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2019

Mở đầu cuốn tạp chí, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Người đối với phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Người căn dặn đảng viên phải dân chủ, kiên quyết, bền bỉ, dẻo dai, phải làm gương mẫu, miệng nói, tay làm, giữ đúng kỷ luật của Đảng… Phải kiên quyết chống cái thói “cả vú lấp miệng em” ngăn cản quần chúng phê bình.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2019), Tạp chí đăng bài “Sự chuyển giao lịch sử trong cao trào Cách mạng Tháng Tám” của ThS. Đỗ Xuân Trường (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Tác giả phân tích những diễn biến trong thời điểm lịch sử quan trọng của Việt Nam khi lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp thời cơ “ngàn năm có một” đấu tranh giành chính quyền từ tay phát-xít Nhật và thực dân Pháp. Đồng thời, tác giả cũng phân tích những diễn biến trong suy nghĩ hợp thời và đúng đắn của Hoàng đế Bảo Đại dẫn đến quyết định tự rời bỏ ngai vàng để trở thành công dân Vĩnh Thụy của một nước độc lập. Một sự chuyển giao chế độ mang tính lịch sử nhưng không đổ máu. Đó chính là kết quả của cao trào cách mạng Tháng Tám dâng cao ào ào như thác đổ và cũng một phần bởi uy tín rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng Nhân dân cả nước.

Bài Những nội dung mới trong dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của TS. Nguyễn Văn Tùng. Tác giả khái quát những nội dung mới trong dự thảo Quy định: bổ sung phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Quy định; bổ sung nguyên tắc tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc; bổ sung thêm nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc cho ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện; bổ sung thêm chức năng cho cơ quan tham mưu giúp việc của liên đoàn lao động; bổ sung nội dung về thí điểm mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung.

Bài Nhìn lại 5 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Đỗ Thị Thu Hà (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội). Bài viết nêu rõ sau 5 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bài Để việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân có hiệu quả” của Minh Anh. Từ những vụ việc xảy ra trong thực tế, tác giả khẳng định nếu người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp, đối thoại trực tiếp với dân, biết lắng nghe, giải đáp những bức xúc, giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, sẽ không có tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện, kiến nghị vượt cấp, nhất là nơi có vấn đề về đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai…

Bài viếtNâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại với nhân dân ở Bắc Ninh, tác giả Mai Anh nêu bật những chuyển biến tích cực khi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, từng bước đưa hoạt động này vào nền nếp. Qua đó, góp phần đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

Bài Kết quả cải cách thủ tục hành chính ở Cục Quản lý xuất nhập cảnhcủa Phan Nam đã nêu bật kinh nghiệm của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bài viếtBắc Giang thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố của Nguyễn Đăng Liệu phản ánh kết quả của các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai các bước sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, xã, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 Bài viết “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cách làm của Hà Tĩnh” của Lan Phương nêu bật quan điểm của Tỉnh ủy là dù thực hiện phương án sáp nhập nào cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế, khoa học chứ không ghép cơ học. Cách làm của Hà Tĩnh đã đem đến kết quả rõ rệt. Điều này khẳng định chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước, chắc chắn sẽ được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bài viết Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng): 6 giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của Thiếu tướng Trần Duy Hưng (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật) viết về 6 giải pháp mà Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật tập trung để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 111-KL/QUTW ngày 12-2-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới”.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết Bàn về quản lý công chức khối đảng theo vị trí việc làm của Trần Nguyên Hậu. Tác giả bàn đến quản lý công chức theo mô hình việc làm đòi hỏi phải xác định thật tường minh từng vị trí việc làm - tường minh đến mức không chỉ mô tả cụ thể được nội dung tác nghiệp của mỗi vị trí mà còn mô tả cụ thể được mối quan hệ giữa vị trí này với các vị trí khác trong cùng hệ thống.

Bài “Để Đảng gần dân hơn” của Vũ Lân. Tác giả chỉ rõ ai làm cho Đảng xa Nhân dân và cần làm gì để Nhân dân tin Đảng.

Bài “Về đổi mới cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở cơ sở” của Hồng Văn. Ngoài việc chỉ ra 6 giải pháp căn bản, tác giả còn nhấn mạnh vấn đề quan trọng là phải có sự đồng thuận, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các đoàn thể, nhân dân và được thực hiện theo chương trình, kế hoạch cụ thể.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng Chính phủ điện tử ở TP. Hồ Chí Minh” của TS. Lê Thị Trúc Anh (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh). TP. Hồ Chí Minh đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu xây dựng thành công Thành phố thông minh đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2020, với một trong bốn trụ cột chính là Chính phủ điện tử. Tác giả chỉ rõ những thuận lợi và không ít hạn chế, khó khăn mà thành phố cần phải khắc phục.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Vì Thủ đô văn hiến” của Bảo Yến viết về quá trình Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội đưa Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của Đảng vào cuộc sống.

Số này, tạp chí cũng thông tin “19 thủ tục hành chính được Ngành BHXH thay thế, bãi bỏ” (Thu Huyền)

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Điểm tựa vững chắc nơi biên cương” của ThS. Lê Thị Thùy Linh (Học viện Kỹ thuật Quân sự), viết về các cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài Cán bộ tổ chức với việc đổi mới cơ chế vận hành của hệ thống chính trị” của Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Tác giả suy ngẫm về vai trò của cán bộ tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Để vàng thau không lẫn lộn” của Thành Sáng bình luận nhân việc từ ngày 1-7-2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành. Theo đó, bằng cử nhân sẽ không còn ghi hình thức đào tạo chính quy hay tại chức, liên thông, từ xa… như trước. Dư luận lo ngại về việc “vàng thau lẫn lộn”, khi những hạn chế, bất cập đào tạo tại chức chưa được khắc phục. Tác giả đã có những bình luận, phân tích sâu về vấn đề này, từ đó nêu ý kiến để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại chức, liên thông, từ xa… để “vàng thau không lẫn lộn”  

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Bình dị giữa đời thường”, tác giả Diệp Chi giới thiệu về cô Hoàng Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, người đi đầu, dẫn dắt phong trào của Hội như các mô hình “Hoa trong phố”, “Tuyến phố không rác”, “Vườn hoa phụ nữ tự quản”, “Chung tay bảo vệ môi trường”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài “Hiệp sĩ và tinh thần xả thân vì đại nghĩa” của Ma Văn Kháng. Tác giả thể hiện sự chiêm nghiệm về tinh thần xả thân vì đại nghĩa. Cuộc sống hôm nay của chúng ta đang rất cần những con người sống với tinh thần hiệp sĩ. Những hiệp sĩ trong đời thường và của thời đại.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “63 học viên học thạc sỹ và tiến sỹ tại Nhật Bản theo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 19” (Lan Phương), “Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía bắc” (Bảo Yến).

Chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài viết: “Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung Quốc” của Đình Tùng khai thác 4 giải pháp chương trình cải cách về công tác cán bộ ở Trung Quốc.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2019, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất