Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2019

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2019 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên…

Mở đầu, Tạp chí trích lời
“Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Người đối với đảng viên. Người căn dặn đảng viên phải xung phong gương mẫu. Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải ra sức tham gia công việc kháng chiến. Phải gần gũi dân chúng, thương yêu, giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo và dân chúng. Phải giữ vững đạo đức cách mệnh, là chí công vô tư.

Chuyên mục
Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, số này Tạp chí đăng tải nội dung “Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật”.

Nhân kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (6-1949 - 6-2019), Tạp chí đăng bài
“Làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính” của PTS, TS. Vũ Thanh Sơn (Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ). Tác giả khai thác 3 khía cạnh: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính; Thực hành cần, kiệm, liêm, chính trong thời gian gần đây; Đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính trong tình hình mới. Tác giả nhấn mạnh tư tưởng của Người vẫn nóng bỏng tính thời sự. Việc thực hành cần, kiệm, liêm, chính trở nên cấp thiết trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bài
“Rà soát, sàng lọc đảng viên để thanh sạch đội ngũ” của Phương Anh. Tác giả khẳng định thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” cần có sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, ngay từ mỗi chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa.

Bài
“Một số điểm mới trong kết nạp lại đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” của Trần Phương. Bài viết nêu rõ các kết quả sau 5 năm thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW ngày 11-3-2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và những điểm mới của Quy định số 05-QĐ/TW ngày 28-8-2018 về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Bài
“Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước” của Phạm Văn Phong - Phạm Thị Thu Hằng. Trong những năm gần đây, các TCCSĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hà Nội đã có sự phát triển đáng kể. Bên cạnh việc tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của các chi, đảng bộ trong các doanh nghiệp, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước .

Bài viết
“Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”,  tác giả Thanh Xuân nêu bật những chuyển biến tích cực và giải pháp phát triển, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và phát triển đảng viên sau khi Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành nhiều hướng dẫn cụ thể về tăng cường xây dựng các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Bài
“Quản lý đảng viên ở chi bộ nông thôn” của Phan Nam chỉ ra những vướng mắc ở nhiều địa phương và nêu bật giải pháp nhằm quản lý tốt đảng viên ở chi bộ nông thôn.

Bài viết
“Thấy gì từ kết quả phát triển đảng viên ở Hải Phòng” của Lan Phương đã nêu rõ cách làm phù hợp với thực tiễn, kết quả và các giải pháp để tăng cường công tác kết nạp đảng viên của Hải Phòng.

Bài
“Phát triển đảng viên gắn với xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở Lào Cai” của Xuân Vinh đã phản ánh việc Đảng bộ tỉnh xác định công tác đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong nhiều năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp cho công tác này. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên gắn với xây dựng TCCSĐ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Bài viết
“Đắk Lắk gắn phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số với xây dựng chính quyền cơ sở” của Mạnh Bình nêu bật cách làm của Đắk Lắk đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% các thôn, buôn, tổ dân phố ở Đắk Lắk đều có chi bộ đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ và củng cố chính quyền cơ sở ở tỉnh ngày càng vững chắc.

Bài viết
“Phong trào đảng viên tình nguyện ở TP. Vũng Tàu” của Phạm Giang viết về kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Chuyên mục
Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Bàn về nâng cao chất lượng đảng viên” của Bùi Văn Tiếng. Qua phân tích, tác giả chỉ ra việc nâng cao chất lượng đảng viên nên bắt đầu từ đâu? Để nâng cao chất lượng đảng viên cần đặt vấn đề chất lượng đảng viên thể hiện chủ yếu ở hoạt động nào. Tác giả khẳng định chỉ có thể trở thành đảng viên chất lượng cao - đảng viên tốt khi “mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm” với tinh thần tiên phong gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bài
“Để công tác quản lý đảng viên được chặt chẽ” của Hồng Văn. Tác giả chỉ rõ những giải pháp mà nếu thực hiện tốt sẽ góp phần tích cực vào công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trang TP. Hồ Chí Minh
số này giới thiệu với bạn đọc bài “Quy định 1374 - Một cách làm sáng tạo”. Tác giả Nguyễn Văn Hiếu (Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy) nêu bật kết quả sau hơn 1 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy trong chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh; nhiều vụ việc đã được chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Chuyên mục
Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Long An sau hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)” của Trương Thị Tuyết Hạnh (Trường Đại học Lao động - Xã hội). Tác giả phản ánh cách làm và kết quả của Long An quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có những chỉ đạo quyết liệt, phù hợp, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chuyên mục
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Những người làm báo Bà Rịa - Vũng Tàu học và làm theo Bác Hồ” của Sơn Trà, viết về đội ngũ cán bộ, đảng viên của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu học Bác từ những việc nhỏ nhất, gắn với công tác chuyên môn và tu dưỡng đạo đức cá nhân. Đó cũng là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm của cán bộ, đảng viên.

Chuyên mục
Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài “Ngày vui nhớ về chuyện cũ” của Hồng Chương. Từ câu chuyện có thật ở một làng quê của Thái Bình, kinh nghiệm của một xã khó khăn, đơn thư kiến nghị kéo dài vươn lên trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, tác giả suy ngẫm về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác ở cơ sở, nhất là ở các xã, các thôn.

Chuyên mục
Ý kiến đảng viên có bài “Đạo đức nghề nghiệp “chiếc la bàn của người làm báo” của Hải Thanh bình luận nhân việc một số trường hợp lợi dụng chức danh nhà báo để trục lợi, lừa đảo, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà báo.

Chuyên mục
Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Bác sĩ của những bệnh nhân tật nguyền”, tác giả Minh Anh giới thiệu về đảng viên, bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã - nguyên Phó Trưởng Khoa Sọ mặt - Tạo hình, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn kiên trì và tận tụy với những chương trình phẫu thuật dị tật vùng mặt miễn phí cho bệnh nhi nghèo, giúp các em thực hiện ước mơ lớn lao nhất trong cuộc đời là tìm được hình hài trọn vẹn, có thêm nhiều nụ cười và bớt những cơn đau.

Chuyên mục
Sinh hoạt đảng, có bài viết “Quả đào xứ Arakawa và câu chuyện lương tâm” của Ma Văn Kháng. Tác giả dẫn dắt qua câu chuyện thu hái đào của người dân xứ Arakawa (Nhật Bản) để chiêm nghiệm về lương tâm con người. Từ đó, tác giả nêu phẩm chất cần có của người cộng sản, của người chiến sĩ cách mạng: Nhận việc khó khăn, xông pha nơi nguy hiểm, chịu nhận phần thiệt thòi, đó là thiên tính tự giác, tự chủ. Một con người có lương tâm không thể táng tận lương tâm, bán rẻ lương tâm, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, làm điều trái với luân thường đạo lý.

Chuyên mục
Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn” (Phạm Giang).

Chuyên mục
Quốc tế số này giới thiệu bài viết: “Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc” của Đình Tùng phản ánh kinh nghiệm đấu tranh phòng, thống tham nhũng từ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những kết quả đạt được hết sức to lớn, nhiều chuyên án, vụ án lớn với nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao đã bị xử lý góp phần nâng cao uy tín chính trị cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chuyên mục
Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác cán bộ, chính sách cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2019, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng
tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất