Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2024

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về dân chủ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về chế độ ta. Đó là một vấn đề rất trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Chế độ của ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân.

Tiếp theo là Trang thông tin Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII định hướng nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ. Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Lê Minh Hưng và các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài làm Ủy viên Bộ Chính trị. Hội nghị đã thống nhất về tư tưởng chỉ đạo; định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp đến là Trang thông tin Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, đáp ứng mong đợi của cử tri cả nước, nêu rõ các nội dung một kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Yêu cầu và nội dung dân chủ trong công tác cán bộ” của tác giả Hồng Văn. Từ việc phân tích yêu cầu của dân chủ trong công tác cán bộ, tác giả đã đưa ra 5 giải pháp để dân chủ trong công tác cán bộ có chất lượng, hiệu quả. 

Bài viết “Sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng – Kết quả bước đầu và những vấn đề cần giải quyết” của tác giả Lưu Ly trong chuyên mục này cung cấp cho bạn đọc những tín hiệu tích cực về kết quả thực hiện thí điểm sinh hoạt theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên theo Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn và biện pháp khắc phục.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở doanh nghiệp ngoài nhà nước” của tác giả Phan Nam. Để tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp này thực sự phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là giải pháp căn cơ, lâu dài; điều đó đòi hỏi năng lực cấp ủy là yếu tố quyết định, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy chi bộ và lãnh đạo doanh nghiệp.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ - Từ thực tiễn tỉnh Lào Cai” của tác giả Diệp Chi. Những năm qua cấp ủy các cấp ở Lào Cai luôn quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo sát sao việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024), chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này đăng bài “Cách mạng và báo chí với đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng Đảng” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Tác giả đã đem đến cho độc giả những thông tin về báo chí, báo chí với cách mạng, báo chí với chỉnh đốn, đổi mới và xây dựng Đảng ta. Tác giả nói một cách có hình tượng rằng, Đảng là con thuyền, Nhân dân là nước biển đại dương hùng vĩ mà báo chí là sông suối, kênh rạch giúp con thuyền nối với đại dương… Thực tiễn lịch sử đã chứng tỏ về cơ bản báo chí đã và đang thực sự xứng đáng là công cụ sắc bén, hữu hiệu của mọi hình thái đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta do Đảng lãnh đạo.

Tiếp đó, chuyên mục đăng kỳ 2: Những biểu hiện chính của chủ nghĩa cá nhân trong loạt bài 3 kỳ “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong tổ chức và hoạt động nền hành chính nhà nước” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh nguy hiểm bởi nó sinh ra những tệ nạn, thói hư tật xấu khác trong mỗi người và trong hoạt động hệ thống hành chính công. Trong kỳ 2, tác giả chỉ ra 3 căn bệnh, đó là quan liêu; tham ô, tham nhũng và lãng phí.  

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này đăng bài viết “Yên Bái: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ - khâu “then chốt” nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân” của tác giả Trần Lê Việt. Bằng những giải pháp căn cơ, đột phá như: BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8-8-2018 về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; tiếp tục “Giao việc, khoán sản phẩm” gắn với trách nhiệm người đứng đầu; xác định chỉ số hạnh phúc - thước đo hiệu quả hoạt động của cấp ủy thì chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh đang từng bước được nâng lên, phát huy trí tuệ, năng lực, nhiệt huyết để hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Cũng trong chuyên mục này, độc giả đón đọc “Đảng bộ huyện Ia Grai (Gia Lai) thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” của tác giả Nguyễn Văn Chiến. Đảng bộ huyện Ia Grai xác định thực hiện có chất lượng, hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ vừa là yêu cầu cơ bản, vừa là giải pháp chủ yếu để nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; để các quyết định của Đảng bộ luôn là sản phẩm kết tinh trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết thống nhất.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này gửi đến bạn đọc bài viết “Dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Đinh Thành. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và các cấp ủy triển khai đồng bộ, quyết liệt, có sự đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả, có dấu ấn nổi bật, mang tính bước ngoặt.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này đăng bài viết “Bà Rịa - Vũng Tàu đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” của tác giả Thảo Nguyên. Trong thời gian qua, BTV Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, tạo chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cũng như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chuyên mục này còn có bài “Ba trụ cột, ba đột phá đưa Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa. Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc là nhân tố có ý nghĩa cốt lõi nhằm chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này có bài viết “95 năm đồng hành cùng người lao động” của tác giả Đức Thành. Từ ngày xuất bản số đầu tiên đến nay đã 95 năm, Báo Lao động đã có sự lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước khẳng định vị trí trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời chủ động tiến hành đổi mới, bắt kịp xu hướng của thời đại để phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Sự cần thiết mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Là một người có thâm niên trong nghề, tác giả đau đáu: Cần mở rộng dân chủ một cách thực chất, tất cả vì sự nghiệp của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, chứ không phải là một việc làm theo chức năng, nhiệm vụ.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này đăng bài viết “Thể hiện ý chí và hành động của toàn dân tộc” của tác giả Bảo Khánh luận bàn nhân Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, trong đó có nội dung quan trọng về thống nhất tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời, thống nhất chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này gửi đến độc giả bài phỏng vấn “Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng: Làm báo ảnh là cuộc hành trình theo đuổi đam mê đến cùng” của Ngọc Anh. Đây là cuộc trò chuyện đầy thú vị, thân tình của phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng với nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, là người đoạt Giải A Giải Búa liềm vàng năm 2021 qua việc “ký họa” chân dung Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua. Không chỉ tác giả Nguyễn Thanh Dũng mà cả Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cũng trở thành một trong những Nhân vật tiêu biểu được lựa chọn vinh danh tại Lễ trao giải. Ông tâm sự: Từ những ngày đầu làm nghề đến bây giờ, ngọn lửa nghề nghiệp, lòng yêu nghề, gắn bó với nghề luôn cháy bỏng, thường trực trong tôi…”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này có bài viết “Chân mình còn lấm bê bê” của nhà văn Ma Văn Kháng. Vẫn là cách viết bắt nguồn từ một căn cớ rất đời thường, chính người thi hành luật pháp lại vi phạm pháp luật, nhà văn Ma Văn Kháng chiêm nghiệm: Với phương châm “tự soi”, “tự sửa”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng ta đã, đang và tiếp tục đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên thì người có nhiệm vụ gác người gác cổng, không phải là ai khác, chính là ta, là con người bên trong ta, người mang danh hiệu đảng viên cộng sản cao quý của thời đại Hồ Chí Minh.

Trang Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi đến bạn đọc hai thông tin: “Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khảo sát thực tiễn tại địa phương” (P.V), “Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” (Thảo Nguyên).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Chiến lược phát triển nhân tài ở Trung Quốc” của tác giả Tuấn Minh. Trung Quốc coi chiến lược phát triển nhân tài là “cái gốc” để xây dựng và phát triển toàn diện xã hội khá giả, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm cho Trung Quốc từ một nước lớn về dân số thành cường quốc về nhân tài, đủ sức cạnh tranh và tạo ra sức mạnh tổng hợp của một quốc gia.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc số này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2024, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất