Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2023

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phương châm lãnh đạo của Đảng giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về cách thức, những chỉ dẫn của Bác Hồ về phương châm lãnh đạo của Đảng: Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng… Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt.

Tiếp theo chuyên mục gửi đến bạn đọc thông tin “Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Thể chế hóa kịp thời các quyết sách quan trọng của Đảng” (P.V).

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Ph.Ăng-ghen - nhà lý luận thiên tài, tấm gương sáng về đạo đức và đấu tranh cách mạng” của PGS. Trần Đình Huỳnh nhân kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2023). Những phẩm chất cao đẹp, đáng quý, những cống hiến của Ph.Ăng-ghen cho nhân loại cần lao đến giờ vẫn còn nguyên giá trị.

Bài viết tiếp theo trong chuyên mục “Hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới” của tác giả Trần Minh - Trọng Hòa (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) tiếp tục bàn về nội dung và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cũng như năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta trong giai đoạn mới.

Chuyên mục còn gửi đến bạn đọc bài viết “Hiệu quả từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Vĩnh Phúc” của tác giả Huy Nam. Với tinh thần quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực công tác của Tỉnh ủy HĐND, UBND tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt dấu mốc mới, tăng cường thế và lực để bứt phá phát triển. 

Bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở” của tác giả Hồng Văn trong chuyên mục này đi từ thực tiễn đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng ở Thái Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, từ đó rút ra 5 biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. 

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ ở Đồng Nai” của tác giả Đinh Thành. Sau hơn 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 và Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác cán bộ ở tỉnh Đồng Nai đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, BTV Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm.

Khép lại chuyên mục là kỳ 3 “Đâu là thuốc đắng giã tật?” trong loạt bài “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ: Những “toa thuốc” đặc trị” của nhóm tác giả Đỗ Thị Ngọc Anh - Trần Thị Ngọc Thảo. Quy định số 205, tiếp đó là Quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ được ban hành là bước tiến quan trọng, giúp Đảng có thêm một công cụ hữu ích nhằm hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực “tận gốc” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, khi Quy định này đi vào cuộc sống còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao của toàn hệ thống chính trị cũng như cần có những giải pháp mang tính căn cốt, đột phá.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Một số vấn đề về lãnh đạo và quản lý phát triển dân số dưới góc nhìn an sinh và tiến bộ xã hội” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Lãnh đạo và quản lý phát triển dân số là một vấn đề lớn của mỗi đảng cầm quyền, mỗi chính phủ. Ở nước ta hiện nay, tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng do chất lượng cuộc sống và chăm sóc y tế ngày một tốt hơn. Xu hướng Việt Nam sẽ là một quốc gia có dân số già đã lộ rõ. Sự chênh lệch về giới tính (nữ ít hơn nam) ngày càng tăng. Đó là những vấn đề lớn của an sinh xã hội mà nhà lãnh đạo, quản lý không thể quàng quan. Từ thực tế trên, bài viết đã phân tích một số vấn đề cần quan tâm trong phương thức lãnh đạo và quản lý phát triển dân số ở nước ta.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số này đăng bài viết “Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh” của tác giả Hoàng Thị Dung (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Tây Hồ, Hà Nội). Hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên giữ vững được tư cách người đảng viên cộng sản, tiền phong, gương mẫu trong công tác và đời sống, đi đầu trong công cuộc đổi mới, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, có biểu hiện biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây bức xúc trong dư luận xã hội, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, cần phải có những biện pháp phòng bệnh một cách triệt để để những đảng viên của Đảng xứng đáng là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Trang TP. Hồ Chí Minh kỳ này có bài viết “Kỳ vọng bước phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Thành Sáng. Ngày 24-6-2023, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 “về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Nghị quyết số 98). Với nhiều chính sách mới, vượt trội, Nghị quyết này kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho Thành phố “đầu tàu: tăng tốc, phát triển mạnh mẽ hơn. 

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này gửi đến bạn đọc bài viết “Dấu ấn đổi mới phương thức lãnh đạo ở Đảng bộ Krông Pắc, Đắk Lắk” của tác giả Nguyễn Văn Chiến. Với cách làm bám sát thực tiễn, khoa học, hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đang trở thành dòng chảy xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị huyện Krông Pắc để hướng tới mục tiêu xây dựng huyện phát triển toàn diện, vững chắc, giàu bản sắc.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này là bài viết “Đồng hành cùng “tam nông”” của tác giả Thảo Nguyên. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ với Ngành Ngân hàng, những năm qua Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phát huy vai trò tiên phong trong việc thực thi nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này gửi đến bạn đọc bài viết “Nghề dạy nghề…” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Từ kinh nghiệm nhiều năm của người làm nghề tổ chức - cán bộ, tác giả bài viết đã bắt đầu từ câu nói của ông cha xưa “nghề dạy nghề” cùng những dẫn chứng cụ thể khi còn làm nghề để khẳng định rằng: Một trong những cách học nghiệp vụ - “nghề dạy nghề” hiệu quả nhất, thu được nhiều bài học thiết thực nhất đó là những lúc ngồi trao đổi với các bạn cùng nghề tổ chức - cán bộ. Những lúc như thế, mỗi cán bộ tổ chức tự rút ra cho bản thân không ít bài học “nhớ đời” để làm nghề để lại tiếp tục “nghề dạy nghề”.

Ý kiến đảng viên kỳ này đăng bài viết “Gỡ “nút thắt” cho cán bộ cống hiến, sáng tạo” của tác giả Mai Anh luận bàn về việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/NĐ-CP cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị “về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. 

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này gửi đến bạn đọc bài viết “Cô giáo 23 năm miệt mài thầm lặng “gieo chữ” dưới chân núi Ngọc Linh” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa viết về tấm gương nữ đảng viên - giáo viên Hồ Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đắk Hà 23 năm miệt mài, thầm lặng chịu nhiều thiếu thốn, vất vả để bám trụ nơi thâm sơn cùng cốc của tỉnh Kon Tum, đi “gieo chữ” trên non, truyền cảm hứng, đánh thức ước mơ, khát vọng vươn tới của các em học sinh, giúp các em vượt qua được những rào cản, khó khăn, tự tin vững bước vào đời.

Sinh hoạt đảng kỳ này có bài viết “Tình yêu, hôn nhân và đạo đức” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ câu chuyện hai đám cưới của hai gia đình có hai hoàn cảnh kinh tế đối lập nhau, nhà văn đã sâu xa bàn đến những phạm trù mà cả xã hội quan tâm như tình yêu, hôn nhân và đạo đức. Ngày nay, với sự tiến bộ xã hội, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều yếu tố đã tác động đến những phạm trù này một cách tiêu cực mà dẫn chứng là sự “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” của không ít cán bộ, đảng viên suy đồi về tư cách đạo đức, đời tư phức tạp, gây ra những tiêu cực trong xã hội, làm xấu đi hình ảnh, tư cách một người đảng viên cộng sản. Điều này là không thể chấp nhận được, cần phải lên án và xử lý nghiêm minh theo kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi đến bạn đọc các thông tin: “Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban đảng, văn phòng, đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương” (P.V); “Tăng cường hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào” (Bá Thắng); “Góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh” (P.V); “Khai giảng lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề “Kỹ năng lãnh đạo dành cho bí thư, phó bí thư huyện ủy”” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Hệ thống công vụ dựa trên vị trí việc làm của Hàn Quốc” của tác giả Minh Anh. Khủng hoảng kinh tế năm 1997, Hàn Quốc đã bộc lộ những yếu kém trong bộ máy Chính phủ. Ngay sau đó, Chính phủ nước này đã có những biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức bộ máy nhà nước. Và xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hiệu quả với hệ thống công vụ dựa trên vị trí việc làm, trong đó nhân tố con người được đặt lên hàng đầu với chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đã giúp Hàn Quốc có được bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cùng hệ thống công chức, công vụ tốt, đưa đất nước phát triển. 

Chuyên mục Trả lời bạn đọc số này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên và chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất