Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021

Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Phương thức lãnh đạo quần chúng vô cùng quan trọng. Đảng phải hết sức quan tâm.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số này gửi đến bạn đọc bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với hội nhập quốc tế” của PGS. Trần Đình Huỳnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021).

Tiếp theo là bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới” của PGS,TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương). Bài viết đưa ra 8 vấn đề cần làm rõ để Đảng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

Chuyên mục này cũng đăng tải bài viết “Nội dung trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở” của tác giả Hồng Văn. Từ thực tiễn Thái Bình, tác giả đưa ra 5 vấn đề cần làm tốt để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Tiếp theo trong chuyên mục là bài 1 “Một Đảng mà tự giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” trong loạt bài “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Đảng tự sửa mình” gồm 3 bài của tác giả Phạm Giang. Bài viết bàn về vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó phân tích chỉ rõ những yếu kém, bất cập do đâu mà có và giới thiệu cách làm hay của một số địa phương trong triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm cũng gửi tới bạn đọc kỳ 1 “Tại sao phải “Học thật, thi thật, nhân tài thật?” ” trong loạt bài 2 kỳ “Bàn về “Học thật, thi thật, nhân tài thật” ” của nhóm tác giả Trung Hiếu - Ngô Khiêm. Loạt bài đã làm rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi nhậm chức. Trong kỳ 1, nhóm tác giả đã đi từ lịch sử khoa cử của ông cha ta để lý giải câu hỏi tại sao phải “học thật, thi thật, nhân tài thật?”.

Chuyên mục này cũng đăng tải bài 2 “Nền tảng của nền tảng, hạt nhân của hạt nhân” trong loạt bài “Xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội vững mạnh nên bắt đầu từ đâu?”. Tác giả Diệp Chi đã đi từ những ví dụ cụ thể trong thực tiễn của các TCCSĐ ở Vân Côn, Đông La (Hoài Đức), Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm), khu dân cư Park Hill – Time City (Mai Động, Hoàng Mai) để tiếp tục khẳng định muốn nâng cao chất lượng TCCSĐ của Đảng bộ TP. Hà Nội không thể không bắt đầu từ cấp xã.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số này gửi tới bạn đọc kỳ 1 “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam” trong loạt bài 2 kỳ có nhan đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII” của nhóm tác giả Trần Minh, Hoàng Qúy, Thái Hà, Văn Tuân (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Loạt bài nhằm làm rõ hơn những thành tựu, hạn chế và những vấn đề cần giải quyết, những điểm mới khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, những góp ý, đề xuất sẽ được tổng hợp, trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này gửi tới bạn đọc kỳ cuối “Những vấn đề đặt ra và giải pháp” của loạt bài 2 kỳ “Cắt giảm những chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức” của tác giả Nguyễn Thị Yến (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội). Bài viết đã đưa ra 5 vấn đề cần phải giải quyết và 4 giải pháp để loại bỏ những chứng chỉ nào mang tính hình thức, làm “đẹp hồ sơ”, góp phần tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyên mục này cũng gửi tới bạn đọc bài viết “Đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý nhân lực hành chính nhà nước” của TS. Trần Nghị (Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ). Trong bài viết, tác giả đã làm sáng tỏ 2 vấn đề: 1) Tính tất yếu khách quan tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý nhân lực hành chính nhà nước. 2) Một số lĩnh vực trọng tâm của chính sách, pháp luật về quản lý nhân lực hành chính nhà nước cần ưu tiên đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng tải bài viết “TP. Hồ Chí Minh duy trì sinh hoạt đảng trong thời gian giãn cách xã hội” của tác giả Đinh Dương. Từ đầu tháng 7-2021, TP. Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh, thành phố phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tình hình đó, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm duy trì sinh hoạt đảng nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này gửi tới bạn đọc kỳ 3 “Những người nối ý Đảng với lòng Dân” trong loạt bài “Cờ Đảng soi sáng biên cương” của nhóm tác giả Vân Anh - Ngô Khiêm. Từ những con người chân thực giữa đời thường, nhóm tác giả đã dựng nên những tấm gương bình dị mà cao quý, luôn nhận cái khó về mình để bà con xung quanh có được cuộc sống ấm êm, đầy đủ hơn. Đó là Vương Thị Thảo (dân tộc Cờ Lao, cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Su Phì, đại biểu Quốc hội khóa XI); Thẩm phán Hồ Văn Nhân (dân tộc Tà Ôi, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế); Lê Đình Phiên (cựu chiến binh chiến trường Căm-pu-chia, vừa được kết nạp vào Đảng ở tuổi 62, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Cũng trong chuyên mục này Tạp chí đăng tải bài viết "“Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân” ở Nghệ An" của tác giả Lê Quang Hoan (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Đây là một phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An phát động khi xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này gửi tới bạn đọc bài viết “Học và làm theo Bác ở Bến Tre” của tác giả Hải Âu. Thời gian qua, việc học và làm theo Bác Hồ của Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Ở Bến Tre ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đem lại hiệu quả thiết thực.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này đăng tải bài viết “Cán bộ tổ chức với công tác luân chuyển cán bộ” của tác giả Nguyễn Hồng Chương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình. Bài viết là những hồi ức, những câu chuyện về công tác luân chuyển cán bộ của tác giả khi còn đương chức. Qua đó, tác giả đưa ra 3 bài học để người cán bộ tổ chức làm tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác cán bộ.  

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này đăng bài viết “Một văn bản quan trọng” của tác giả Thủy Trương bình luận về việc BCH Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Đây là văn bản quan trọng cụ thể hóa Điều lệ Đảng, là cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng.  

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt đăng bài viết “Quên mình vì hành trình “tìm lửa” ” của tác giả Thảo Nguyên. Bài viết đã dựng nên chân dung Trưởng giàn Nguyễn Thanh Tĩnh, Cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), một cán bộ trẻ giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, đã thay thế chuyên gia người nước ngoài trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất, tiết kiệm được hơn 13 tỷ đồng mỗi năm tiền thuê chuyên gia nước ngoài. Anh vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng tiếp tục gửi đến bạn đọc bài 3 “Cần phải tròn vai, thuộc bài” trong loạt bài “Xây dựng Đảng: Cái nhìn từ cơ sở” của tác giả Minh Anh. Đây là những điều “mắt thấy, tai nghe” từ cơ sở, được tác giả khéo léo chuyển tải qua chuyên mục “Sinh hoạt đảng”, nhằm góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng kỳ này gửi đến bạn đọc thông tin: “Xây dựng các đề án trình hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII)”. (PV. tổng hợp).

Chuyên mục Quốc tế số này đăng tải bài viết “Phát triển nguồn nhân lực ở Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Giang Phú. Nhật Bản là đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, để phát triển chỉ có thể nhờ vào nhân tố con người. Chính phủ Nhật Bản đã đặc biệt chú trọng tới giáo dục - đào tạo, coi đây là quốc sách hàng đầu. Cách làm của Nhật Bản là kinh nghiệm quý cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam để phát triển đất nước.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng - đảng viên…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất