Nâng cao chất lượng tuyên truyền, hiệu quả khai thác Tạp chí Xây dựng Đảng ở TP.Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục việc mua, đọc, khai thác và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Thành ủy đã ban hành 2 văn bản quan trọng xác định đối tượng sử dụng và hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng: Thông tri số 36-TT/TU ngày 23-9-1999, cụ thể hóa Chỉ thị 11-CT/TW, vận dụng phù hợp với điều kiện của Thành phố; Kết luận số 16-KL/TU ngày 14-6-2011 chỉ đạo tăng cường việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Kết quả là báo, tạp chí của Đảng được 24 đảng bộ quận, huyện và 44 đảng bộ cấp trên cơ sở của TP.Hồ Chí Minh đăng ký mua và tổ chức đọc khai thác, sử dụng.

Với Tạp chí Xây dựng Đảng, thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy, từ tháng 10-2011, Thành phố đã đăng ký mua 12.160 cuốn, như vậy mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở tại Thành phố có ít nhất 1 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng.

Tạp chí Xây dựng Đảng là tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương. Tạp chí ra hàng tháng có nhiều chuyên mục, nội dung luôn đổi mới, bám sát thực tiễn, có nhiều thông tin bổ ích, kịp thời mang tới cho bạn đọc những chỉ thị, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ; những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay của nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở khắp nơi trong cả nước. Tạp chí cũng góp phần “gỡ rối tơ lòng” cho những người làm công tác xây dựng đảng, nhất là những người mới tham gia công tác cấp uỷ trong giải quyết những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức đại hội, bầu cử trong Đảng, sinh hoạt đảng, thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức đảng, hướng dẫn giải quyết những tình huống “muôn màu, muôn vẻ” trong thực tế hoạt động của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở. Các mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Nghiên cứu - Trao đổi, Trả lời bạn đọc... thật sự là những “bảo bối” vô cùng hữu ích. Bao trùm lên tất cả, Tạp chí luôn mang tới cho bạn đọc tư tưởng cùng những chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng; mang tới cho bạn đọc những bài học sống động về học và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người.

Tuy nhiên, số lượng đăng ký mua và đọc Tạp chí Xây dựng Đảng ở Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh chưa nhiều, một số cơ sở đảng nhầm lẫn Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương với Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh. Mặt khác, in-tơ-nét đang là kênh thông tin có ưu thế lớn về độ nhanh nhạy, tiện tra cứu, dễ sử dụng, do đó, một số tổ chức đảng nghĩ rằng chỉ cần đọc Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử (www.xaydungdang.org.vn) là đủ. Tuy nhiên, điều này không phù hợp thực tế - Tạp chí Xây dựng Đảng in chứa đựng những nội dung cần thiết khác, có giá trị lưu trữ, tra cứu, sử dụng trong nhiều tình huống mà in-tơ-nét không đáp ứng được.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, hiệu quả khai thác, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng ở TP.Hồ Chí Minh trong thời gian tới, chúng tôi đề xuất một số điểm sau:

Một là, Tạp chí Xây dựng Đảng cần nghiên cứu, phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy để tuyên truyền cho các tổ chức cơ sở đảng biết và đăng ký mua, nghiên cứu thông tin xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ từ Tạp chí.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài nhất là những tin, bài liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; những cách làm hay có hiệu quả từ nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, mang “hơi thở thực tiễn” để các tổ chức đảng của Đảng bộ Thành phố gắn bó hơn với Tạp chí, chọn Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương làm cẩm nang, làm món ăn tinh thần thiết thực và quan tâm mua.

Ba là, đổi mới công tác phát hành Tạp chí ở khu vực phía Nam trong đó có Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh. Tạp chí nên đặt in trực tiếp ở một số nhà in tại Thành phố để tiết kiệm thời gian vận chuyển đến các đảng bộ, chi bộ.

Với quyết tâm quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW, Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh sẽ kiên trì chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, kiểm tra tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tăng số lượng báo, tạp chí đặt mua và số lượng người đọc. Đây là cách làm thiết thực góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất