Sách mới

Tạp chí Xây dựng Đảng vừa nhận được tập sách quý của tác giả Trần Đình Huỳnh với tựa đề: “Hồ Chí Minh - đường trường muôn dặm, dâng hiến và tỏa sáng” do Nhà xuất bản Hà Nội vừa phát hành tháng 10-2011.

“Hồ Chí Minh - đường trường muôn dặm, dâng hiến và tỏa sáng” là một công trình khoa học công phu và tâm huyết của PGS. Trần Đình Huỳnh mà bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng đã quen thuộc qua những bài chính luận sâu sắc, thuyết phục về Các Mác, Ăng-ghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và về công tác xây dựng đảng được liên tục đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng nhiều năm qua.
Cuốn sách mở đầu bằng bài viết (thay lời tựa): "Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh - một dòng chảy văn hoá" và kết lại với "Đảng ta là đạo đức, Đảng ta là văn minh, Đảng ta là thống nhất, độc lập, là hoà bình ấm no" - Tác giả vừa cố gắng làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh vừa gợi ý cần nỗ lực trong tình hình hiện nay để Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy.
Tập sách gần 600 trang, với công phu nghiên cứu toàn diện, hệ thống về cuộc đời hoạt động cách mạng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, với cách trình bày khoa học, văn phong mạch lạc, hấp dẫn, chắc chắn sẽ đem đến cho người đọc nhiều bổ ích mới.

Xin cảm ơn tác giả - PGS. Trần Đình Huỳnh và trân trọng giới thiệu tập sách cùng bạn đọc.

Tạp chí Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất