Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Nhìn từ câu chuyện thực tiễn Vietcombank

Đảng bộ VCB đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015.

Với chất lượng, hiệu quả hoạt động hàng đầu và định hướng phát triển bền vững, Vietcombank được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như The Asian Banker, Euromoney, Forbes, Moody’s, Brand Finance, Asiamoney, Vietnam Report, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ghi nhận, vinh danh với nhiều giải thưởng lớn như: Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất, Ngân hàng nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất, Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam (đứng đầu trong Top 10), Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam…

Đạt được thành tích trên là nhờ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã bám sát những chủ trương, định hướng chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp và thường xuyên là của Đảng uỷ Khối DNTW, NHNN, để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao:

Thứ nhất, thực hiện tốt Phương án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 theo phê duyệt của NHNN. Giai đoạn vừa qua, Vietcombank đã có những chuyển dịch mạnh mẽ, toàn diện và ấn tượng cả về hoạt động kinh doanh và trong công tác quản trị điều hành, tiến tới mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính hàng đầu thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Tổng tài sản của Vietcombank vượt 1 triệu tỷ đồng vào năm 2017, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2018 đạt 18%/năm, vượt kế hoạch đề ra tại Phương án. Tín dụng và huy động vốn tăng trưởng bình quân đạt trên 18%, cao hơn tăng trưởng chung của ngành. Đầu năm 2019, Vietcombank đã phát hành riêng lẻ thành công ~3% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, nâng vốn điều lệ lên trên 37.089 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu quý II-2019 đạt 77.260 tỷ đồng. Ngày 26-4-2019, Đại hội đồng cổ đông Vietcombank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2020 của Vietcombank, theo đó mức vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức khoảng 55.299 tỷ đồng.

VCB là ngân hàng đầu tiên đáp ứng Basel II sớm 1 năm.

Sau gần 5 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại Vietcombank, hệ thống Vietcombank đã xử lý được khối lượng lớn nợ xấu tồn đọng. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý, mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt nam (VAMC), đưa nợ xấu về một sổ sớm trước 3 năm so với Đề án cơ cấu lại. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank liên tục giảm qua các năm, từ 2,31% cuối năm 2014 xuống dưới mốc 1% chỉ còn 0,97% năm 2018 - mức thấp nhất trong các ngân hàng thương mại quy mô lớn, được phân loại theo các chuẩn mực quốc tế.

Quy mô lợi nhuận 2018 đạt 18.269 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng, gấp 3,2 lần so với 5 năm trước và đạt 165% kế hoạch đề ra tại Phương án; 6 tháng đầu năm 2019 lợi nhuận đạt trên 11.300 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng. Cơ cấu thu nhập và hiệu suất sinh lời của Vietcombank hiện đã tiệm cận với ngưỡng quốc tế.

Tổng nộp ngân sách giai đoạn 2014 – 2018 đạt 15.365 tỷ đồng. Với kết quả lợi nhuận kỷ lục, năm 2018, Vietcombank đã trở thành ngân hàng nộp thuế lớn nhất và là doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Kết quả này ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Vietcombank đối với ngân sách nhà nước.

VCB khai trương Ngân hàng con tại Lào năm 2018.

Với quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm”, sự kết nối và tinh thần trách nhiệm ngày càng được đề cao và mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp Vietcombank đáp ứng và từng bước đón đầu những biến đổi của thị trường và xu thế hội nhập quốc tế. Vai trò lãnh đạo chỉ đạo, điều phối mọi hoạt động của Trụ sở chính đã được tăng cường, quyết liệt hơn, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, Vietcombank đã tăng cường đầu tư hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung nguồn lực nghiên cứu, triển khai đồng bộ hàng loạt dự án chuyển đổi. Năm 2018, Vietcombank được NHNN phê duyệt là ngân hàng đầu tiên đáp ứng và triển khai thực hiện Basel II, sớm trước 1 năm so với thời hạn quy định của NHNN. Thương hiệu, uy tín và hình ảnh của Vietcombank không ngừng được nâng cao, được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín.

Thứ hai, là ngân hàng tiên phong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về lãi suất, tỷ giá, lĩnh vực đầu tư… Vietcombank luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của NHNN về hoạt động và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Trong quá trình hoạt động, Vietcombank luôn nỗ lực cân bằng giữa mục tiêu bảo đảm an toàn, hiệu quả kinh doanh với việc thực hiện tốt vai trò là ngân hàng chủ đạo, chủ lực trong hệ thống, góp phần thực hiện các mục tiêu chung của ngành ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội

Thứ ba, tập trung ưu tiên nguồn vốn lớn để đầu tư nhiều công trình trọng điểm cấp quốc gia (trong lĩnh vực điện lực, dầu khí, xây dựng cơ sở hạ tầng,…), các lĩnh vực ưu tiên,… qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố và cả nước.

Thứ tư, chủ động tái cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh; phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến; tăng cường quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất. Phát huy thành công của việc tái cơ cấu trong những giai đoạn trước, những năm gần đây, Vietcombank đã chú trọng đổi mới hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tập trung, tiến tới áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro,… Bên cạnh đó, trên nền tảng công nghệ hiện đại, Vietcombank đã phát triển đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng điện tử, đáp ứng yêu cầu khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa không dùng tiền mặt,…

Thứ năm, đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, cơ chế tiền lương, bảo đảm phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả công việc (KPIs). Xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất, Vietcombank đã từng bước đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí cán bộ nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực; cùng với đó, cơ chế đãi ngộ cũng được xem xét, cải tiến nhằm thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Thứ sáu, mở rộng mô hình tổ chức, mạng lưới trong nước và nước ngoài: Tính đến tháng 6-2019, Vietcombank có 111 chi nhánh và 441 phòng giao dịch đã đi vào hoạt động. Vietcombank đã khai trương và đưa Vietcombank Lào vào hoạt động từ tháng 10-2018; được cục dự trữ Liên bang Mỹ cấp phép mở Văn phòng đại diện của Vietcombank tại Mỹ; đang xúc tiến triển khai việc mở chi nhánh Vietcombank tại Úc.

Thứ bảy, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Năm 2019, Vietcombank đã nâng cấp Trung tâm Đào tạo thành Trường Đào tạo theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại Đề án chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2020. Công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo được chú trọng.

Như vậy, từ các chỉ thị, nghị quyết đúng đắn, của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và NHNN, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Vietcombank, cùng với việc quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên Vietcombank học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo nên bước đột phá, giúp Vietcombank đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện, đã đem lại những kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh,…

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank luôn chú trọng đến trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong giai đoạn 5 năm gần đây, Vietcombank đã tài trợ gần 1 nghìn tỷ đồng để xây dựng các trường học, công trình y tế, các công trình hạ tầng tại các địa bàn khó khăn… Thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; quyên góp ủng hộ Quỹ tình nghĩa thương binh - liệt sỹ, triển khai phong trào “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”… Thông qua hoạt động an sinh xã hội, uy tín, thương hiệu và trách nhiệm đối với xã hội của Vietcombank đã được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Làm tốt công tác an sinh xã hội không chỉ là thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhân dân và cộng đồng đặt ra mà còn là một nét đẹp văn hóa mang bản sắc thương hiệu của Vietcombank, từ nhận thức đến hành động.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất