Tình hữu nghị không bao giờ phai

Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, với tình hữu nghị đặc biệt sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã đặt nền tảng và với sự đồng ý của hai Đảng, hai Ban Tổ chức Trung ương, Ban Biên tập Tạp chí Ko-sang Phăk đã sớm đặt quan hệ hữu nghị, hợp tác với Tạp chí Xây dựng Đảng.

Còn nhớ, chỉ mấy tháng sau ngày thành lập Tạp chí Ko-sang Phăk, năm 1994 đồng chí Bun-thăm Xay-nhạ-lạt, Tổng Biên tập Tạp chí Ko-sang Phăk và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo hai Tạp chí đã khởi đầu quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Từ đó đến nay, Ban Biên tập của hai tạp chí luôn quan tâm gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị ngày một thêm vững chắc, tươi đẹp, phong phú và hiệu quả. Hai tạp chí thường xuyên trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, giúp nhau thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, vận động và hướng dẫn công tác xây dựng Đảng cho đảng viên và quần chúng. Các bạn Việt Nam không chỉ trao đổi về lý luận mà còn giúp đỡ cán bộ, phóng viên Tạp chí Ko-sang Phăk đến thăm và làm việc ở các TCCSĐ. Tại đây, các bạn Việt Nam trao đổi về cách nắm bắt vấn đề, tìm hiểu tình hình để phân tích, sàng lọc thông tin, về kỹ năng viết bài... Viết thế nào để không chỉ phản ánh đúng thực tế mà còn hấp dẫn, thu hút bạn đọc, đưa đường lối, chủ trương của Đảng tới cơ sở để thực hiện có kết quả.

Ban Biên tập hai Tạp chí thường xuyên giao lưu thăm, trao đổi tạp chí và ấn phẩm, gửi bài viết để đăng trên tạp chí của hai Ban, nhất là trong các dịp lễ kỷ niệm của mỗi nước. Từ năm 2007 đến nay, hằng tháng các bạn Việt Nam đều gửi tặng 150 cuốn tạp chí Xây dựng Đảng đến các cán bộ lãnh đạo của Lào. Tạp chí Xây dựng Đảng đã giúp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, phóng viên Tạp chí Ko-sang Phăk, trao đổi kinh nghiệm về nhiều vấn đề: Nâng cao chất lượng, nội dung tạp chí; cách lãnh đạo và quản lý tạp chí... Tạp chí Xây dựng Đảng còn giúp Tạp chí Ko-sang Phăk về phương tiện nghiệp vụ: máy ảnh, máy ghi âm, máy tính... Đây là sự thể hiện tình đoàn kết đặc biệt sâu sắc giữa Tạp chí Ko-sang Phăk và Tạp chí Xây dựng Đảng với truyền thống “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. Sự cố gắng của cả hai bên đã làm cho quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt, hiệu quả. Nhất là từ năm 2002 các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm của hai bên đã trở thành mốc mới về cách trao đổi, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, rất phù hợp và có hiệu quả. Cán bộ, phóng viên Tạp chí Ko-sang Phăk và cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã cùng đi nghiên cứu, khảo sát thực tế ở cơ sở, mắt thấy, tai nghe để từ đó tổ chức viết bài, biên tập sau khi đã trao đổi chuyên môn tại tòa soạn. Những lần sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với các bạn trên đất nước Tiên Rồng, chúng tôi cảm nhận được tình đồng chí, bạn đồng hành, bạn chiến đấu, bạn đồng nghiệp, cũng như sự yêu thương và tin tưởng... Cán bộ, phóng viên Tạp chí Ko-sang Phăk thật vui khi quan sát cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng thực hiện nhiệm vụ, nhất là thao tác để ra được một số tạp chí. Thời gian qua, Tạp chí Xây dựng Đảng phát triển nhanh về mọi mặt, nội dung phong phú, chủ đề mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu của cán bộ, đảng viên và xã hội. Có thể nói, Tạp chí Xây dựng Đảng là kho tàng kiến thức quý báu của người lao động trí óc, nhất là những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trở thành tạp chí có vai trò quan trọng trong thông tin tuyên truyền về Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Với truyền thống lịch sử của Đảng và Nhân dân Việt Nam, thời gian qua Tạp chí Xây dựng Đảng đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình. Ban Biên tập từng thời kỳ cùng với các cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn hết mình để thực hiện nhiệm vụ. Trong chiến tranh, các đồng chí đã đến những nơi ác liệt thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời bình và nhất là trong giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, các đồng chí đã luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi cán bộ, đảng viên, công nhân và nông dân để cho ra đời những tác phẩm báo chí đậm hơi thở cuộc sống, có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của độc giả. Tạp chí tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước Việt Nam tiếp tục tiến lên.

Trên cơ sở tình đoàn kết đặc biệt sâu sắc và sự hợp tác giữa Tạp chí Ko-sang Phăk và Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Ko-sang Phăk đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, kết quả hợp tác và sự giúp đỡ của Tạp chí Xây dựng Đảng, đã góp phần quan trọng trong việc củng cố và xây dựng Tạp chí Ko-sang Phăk tiếp tục phát triển và tiến lên. Đó là kết quả tốt nhất của quan hệ hợp tác giữa hai Tạp chí, phù hợp với chủ trương, đường lối của hai Đảng, phù hợp với mục đích và mong ước của cả hai bên.

Phóng viên, biên tập viên của hai Tạp chí đi thực tế, tác nghiệp tại Hải Phòng năm 2015.

Nhân dịp kỷ niệm 56 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu tiên, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Ko-sang Phăk chúc Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa. Chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Tạp chí Ko-sang Phăk và Tạp chí Xây dựng Đảng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất